Ca la Pepa
L'Ametlla del Vallès

  Vallès Oriental
  C/ Francesc Macià, 31
  272

  Coordenades:

  41.6661
  2.25942
  438347
  4612970
  Número de fitxa
  08005 - 237
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic (nº 26)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  8733023DG3183S0001MW
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta rectangular, formada per planta baixa i planta pis. La coberta és de teula àrab a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal, la qual està orientada al sud. Les façanes són de paredat comú sense revestir, amb cadenes de carreus. Les obertures de la planta superior tenen l'ampit, brancals i llinda de pedra amb inscripcions corresponents al segle XVII. Al seu costat oest presenta un cos annex, destinat a les quadres.

  AA.DD. (2008). Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic de l'Ametlla del Vallès. Inèdit.