Ca la Peona Santa Maria d'Oló

Moianès
Plaça Major, 2. Nucli antic d'Oló (Dalt del Poble)
542

Coordenades:

41.87103
2.03451
419879
4635908
08258-351
Patrimoni immoble
Edifici
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
0061106DG2306S0001ZL
Jordi Piñero Subirana

Casa emplaçada al nucli antic d'Oló (Dalt del Poble) que ha conservat una tipologia representativa de les cases construïdes als segles XVII-XVIII. És una edificació que fa cantonada i parcialment entre mitgeres, de planta trapezial. Consta de planta baixa més dos pisos i planta sota coberta. La façana principal, encarada a la Plaça de Dalt, té un eix d'obertures a la dreta, on hi trobem un portal adovellat i, al seu damunt, dues finestres emmarcades amb llindes i brancals de pedra. La part de l'esquerra sembla que és afegida posteriorment, i tenia una galeria amb pilastres que en un moment donat es va tapiar. La façana nord, molt estreta, ha estat remodelada amb obertures de nova construcció, i a la part superior s'hi ha adequat una terrassa. Els murs són de maçoneria, actualment a pedra vista.

Llinda moderna amb una inscripció falsa: 1678 IHS
Popularment el nom de la casa es pronuncia "ca la Pona".
Informació facilitada per Josep Canamasas Güell

El nucli inicial del poble d'Oló es troba sobre un turó i és conegut popularment com Dalt del Poble. S'originà a partir d'una sagrera que, després de quedar molt despoblada al final de l'edat mitjana, es reconstruí als segles XVI i XVII, quan va prendre la forma definitiva. Ca la Peona es troba dins del primer cercle de la sagrera, però la casa no es devia construir fins a finals del segle XVII o principis del XVIII, ja que és posterior a la casa que té al darrere: cal Soca. En efecte, en un mur de cal Soca hi ha finestres de forma espitllerada que indiquen que en un principi era un mur exterior i no tenia cap casa adossada. Cal Peona era propietat de la família Camprubí. El mal nom de la Peona es refereix a una dona que era molt popular. La família que hi havia estat molts anys se la va vendre. L'actual propietari hi va fer reformes, i va fer-hi col·locar una llinda amb inscripció de picapedrer amb la data 1678. Aquesta inscripció no té cap base històrica; és simplement un capritx del seu propietari que volia presumir d'una casa més antiga que les veïnes.

PLADEVALL, Antoni; FERRER, Llorenç i altres (1991). "Oló als temps medievals", "Època moderna i contemporània", Oló, un poble, una història. Associació Castell d'Oló, Santa Maria d'Oló, p. 39.