Ca la Parda Santa Maria de Miralles

Anoia
Planes de ca l'Erzet. Sector centre del municipi al costat del camí de les Planes de ca l'Erzet
En el camí que enfila al N que surt de la carretera C-37 entre els kms. 50 i 51
534

Coordenades:

41.50732
1.52747
377111
4596124
08257-93
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Molt restaurada
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 24
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 001305100CF79F/08257A00709504
Pedro Barbado

Masia de planta rectangular cmposta de planta principal i planta pis, amb teulada de dues vessants que cauen en direcció nord-oest i sud-est respectivament, amb el carener paral·lel a la façana principal. La façana antiga estava al costat sud-est però tant la finestra com la port d'arc de mig punt han estat tapiats i la façana encimentada. La porta principal dona ara a l'interior d'un pati al costat nord-est i que donant al camí presenta una porta d'arc rebaixat amb maons col·locats en llibret i el mur està coronat per unes fileres de teules.
Hi ha uns altres petits coberts i edificis annexes vinculats a l'edifici principal. Existeix un pou isolat prop de la casa, al NO.

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016