Ca la Josefina Sant Llorenç d'Hortons

Alt Penedès
Carrer Major, 46
200

Coordenades:

41.46742
1.82476
401861
4591314
08222-42
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Legal
POUM de Sant Llorenç d'Hortons, 2005
Sí, IPA 12126
Fàcil
Residencial
Privada
1914607DF0911S0001GZ
Jordi Montlló Bolart

Casa urbana entre mitgeres de planta rectangular i que consta de planta baixa i dos pisos, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, que dóna al carrer Major. Davant la façana de migdia té un pati amb accés independent des del carrer Major. Està delimitat per un mur amb pilars equidistants i una reixa de ferro entre aquests.
Per la façana del carrer Major destaquen els balcons amb barana de ferro de les plantes pis i l'ornamentació de la part superior de les obertures amb una faixa de recreixement emmarcant-les. La façana de migdia, visible des de el carrer, té un coronament ondulat i a la planta primera i una galeria coberta que sobresurt. Totes els obertures a excepció de les de la galeria tenen persianes de llibret.

AA.VV (1986). Sant Llorenç d'Hortons; dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya; l'Alt Penedès. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.