Ca l' Esteve de la Riera Sant Llorenç d'Hortons

Alt Penedès
Camí de La Beguda Alta a Sant Llorenç, a la llera esquerra de La Rierussa
167

Coordenades:

41.48055
1.82476
401881
4592771
08222-32
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
XIV-XX
Bo
Legal
BCIL (POUM de Sant Llorenç d'Hortons, 2005)
Sí IPA 2928
Fàcil
Residencial
Privada
002302200DF09C0001MY
Jordi Montlló Bolart

Conjunt pairal format per la masia i construccions auxiliars situat en una terrassa de la llera esquerra de la Rierussa amb un ampli domini visual en direcció sud i sud-oest. L'edifici principal de la masia és de planta rectangular consta de planta baixa, pis i golfes, amb la coberta de teules àrabs a quatre aigües. La façana principal, orientada a sud-oest té una composició simètrica a partir de tres eixos de verticalitat, en planta baixa i pis, formats per les diferents obertures. Destaca el portal rodó adovellat a l'eix central d'aquesta simetria, amb pedrís de rajoles a banda i banda. Al seu damunt una finestra geminada en planta pis i sengles balcons amb barana de ferro a cada costat. A les golfes hi ha una galeria de set arcades de mig punt. Els parament són llisos, arrebossat i pintats de rosa vell. A l'interior la distribució és la tradicional amb una gran entrada distribuïdora del menjador, cuina, despatx, dos cellers de volta, i escala que condueix al primer pis amb l'acostumada sala Distribuidora de les habitacions. Al davant mateix hi ha un cos de planta rectangular amb un nivell sobre aixecat i un soterrani. La coberta és de teules àrabs a dues aigües i un carener transversal, suportat per encavallades i una quinzena d'arcades que obren aquest edifici a l'exterior en res de les seves quatre façanes. Es tracta d'un assecador de gra, amb les sitges al soterrani.
A la dreta hi ha un cos rectangular amb coberta a dues aigües i carener perpendicular a la façana principal, on hi ha un rellotge de sol. Es tracta d'un antic porxo.
Adossades a la masia principal hi ha un seguit de masoveries on destaca l'adossada a l'angle nord de la masia amb planta baixa i dos pisos, que per la façana posterior es converteix en planta baixa i pis. La coberta és de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal, on destaquen les galeries amb balustrada de les dues plantes pis.

La documentació més antiga del mas fou donat a l'Arxiu municipal de Sant Llorenç d'Hortons on s'està avaluant i es troba en procés de classificació. L'arbre genealògic de la família comença el 1628, esmentant noms anteriors sense data.

Fins fa poc es creia que el document més antic que parlava de Ca l'Esteve de la Riera era del segle XVI, però es va trobar un document de l'any 1380 on es parla de la compra d'un crèdit i on surt el patronímic Esteve. L'any 1587 es documenta amb el nom de casa d'en Benet Esteve.El 21 de juliol del 1882 presentar el projecte en Ramon Quera i Torras, mestre d'obres i agrimensor, el qual possiblement fou l'autor de les obres de la casa i de les masies veïnes de Can Raimundet i Can Carafí. Les reformes més importants daten del segle XIX i la darrera de 1940 realitzada per la mare de Manel Esteve .

AA.VV (1986). Sant Llorenç d'Hortons; dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya; l'Alt Penedès. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
BOSCH CASADEVALL, Josep Maria (2009). Diccionari de els masies de Sant Llorenç d'Hortons (ss. XVI-XIX), dins Programa de Festa Major de Sant Llorenç d'Hortons de 2009, pàgs. 17 a 23.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol II l'Alt Penedès. Direcció General del Patrimoni Artístic de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pàgs. 124 a 133.
ROVIRA TUBELLA, Ramon (2000). Unes primeres notes sobre les masies de la parròquia de Sant Llorenç d'Hortons. Programa de Festa Major de Gelida o http://www.gelida.org/SLHortons/2000.htm