C/ Major, 6
Sitges

  Garraf
  c/ Major, 6

  Coordenades:

  41.23549
  1.8114
  400393
  4565580
  Número de fitxa
  08270 - 165
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Regular
  El Pla Especial estableix l'obligatorietat de conservar les característiques de la façana; permet fer noves obertures seguint els eixos verticals i aconsellar la recuperació de les dimensions originals d'algunes d'elles. L'estat de l'edifici requereix millores en general.
  Protecció
  Legal
  Inexistent
  Pla Especial, 165. 2006
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 62224DF0605N
  Autor de la fitxa
  Núria Nolasco Azuaga

  Edifici construït entre mitgeres i que mostra un alçat de tres nivells (pb + 2p) en bona part de la seva superfície, llevat de la crugia que ocupa l'extrem esquerre que presenta únicament dues plantes (pb + 1p); de fet, aquest darrer cos constitueix una entitat específica dins de l'immoble, probablement resultat de l'ampliació de la parcel·la original. L'immoble conserva les característiques pròpies de l'arquitectura tradicional sitgetana, en la que destaca més la composició que l'entitat dels elements arquitectònics. A la planta baixa s'identifiquen un total de cinc portes, de forma rectangular i disseny convencional, la majoria d'elles de notables dimensions -tot i que dissemblants-, ja que comuniquen amb diferents locals comercials; en l'actualitat aquestes obertures apareixen força desvirtuades per la instal·lació d'aparadors i altres dispositius de les botigues. La porta de menor tamany se situa en el centre i dóna accés als pisos superiors. Al primer pis s'identifiquen quatre balcons, constatant una alternança dels models ampitats amb els que disposen de volada. D'aquests darrers es distingeixen dues tipologies, que poden correspondre a parts de la finca amb diferents orígens històrics. Així, el balcó que ocupa el centre del cos més elevat de l'edifici mostra una volada de perfil i grapes metàl·liques i una barana de ferro -probablement forjat- que intercala barrots helicoïdals. D'altra banda, el balcó que se situa en la crugia esquerra del frontis presenta una volada d'obra amb el perfil motllurat i la barana conformada per barrots simples de secció circular. El segon pis devia comptar originàriament amb tres balcons amb ampit motllurat i amb barana de ferro simple; actualment, però, a l'extrem dret de la façana l'obertura ha estat transformada en una finestra convencional. Pel que fa al cos esquerre, en aquesta alçada s'identifica una terrassa transitable que es tradueix en la façana mitjançant una barana metàl·lica. Finalment, el coronament del frontis consta d'un ràfec de teulada i de la tortugada habitual per a evacuar les aigües de la coberta.

  Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila.

  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)