Brucdemir Aiguafreda

Vallès Oriental
Carena de Brucdemir
S'hi accedeix des d'un sender que comença al torrent de la font del Pollancre

Coordenades:

41.79118
2.27051
439388
4626849
08014-273
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
XIII
Dolent
Es troba en estat ruïnós.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08014A001000040000BT
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Brucdemir és una antiga masia de la qual només se'n conserven restes de fonaments. És una estructura de notables dimensions, feta de pedra lligada amb morter. Es troba coberta de vegetació.

En un document del segle XII on Pere Ramon de Vilanova i la seva esposa estableixen a Pere Llobet un alou dins la parròquia de Sant Martí d'Aiguafreda, hi consta "bruger de Mir" entre les afrontacions. El mas va quedar deshabitat després de la crisi que va afectar el país entre els segles XIV i XV. L'any 1499 Bernardí Joan de Cruïlles va establir el mas Brucdemir a Pere Casanoves. Segons el capbreu de 1527 hi consta que el mas Casanoves havia de pagar un cens pel dret de passatge, per tenir un camí que comunicava ambdós masos. En el capbreu del 1669-1670 encara consta que estava agregat al mas Casanoves, que seguien sota domini directe dels senyors d'Aiguafreda. Al segle XVIII ja devia trobar-se en estat ruïnós, ja que se'n perden les referències documentals.

DE ROCAFIGUERA, F. (1985). La documentació dels segles IX-XII sobre Aiguafreda. Temes Aiguafredencs II. Aiguafreda: Ajuntament d'Aiguafreda.
Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny. (2008).Inventari del Patrimoni Construït del Montseny. Àrea d'Espais Naturals. Diputació de Barcelona.
PUIGFERRAT, C. (1989). Aiguafreda segons el capbreu de 1669-1670. Temes Aiguafredencs VI. Aiguafreda: Ajuntament d'Aiguafreda.
SOLDEVILA, J. (dir.) (1998). Aiguafreda: 1100 anys d'història. Aiguafreda: Ajuntament d'Aiguafreda.