Botiga de Queviures de Ca l'Espadaler
Sant Quirze de Besora

  Osona
  Carrer del Pont núm. 33
  Emplaçament
  Als baixos de la finca núm 33 del carrer del Pont
  578,4

  Coordenades:

  42.100869308751
  2.2210026979353
  435587
  4661269
  Número de fitxa
  08237 - 61
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Segle
  XIX- XX
  Estat de conservació
  Regular
  La botiga encara està en ús i conserva encara tot el caràcter modernista dels seus orígens ue caldria restaurar-ne les fusteries, vidres i decoració així com els paviments ja que degut al seu ús continuat com a local comercial es conserva en mal estat.
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí. IPA. Núm. 23781
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  5614411DG3651S0001MR
  Autoria de la fitxa
  Pere Cascante i Torrella

  Botiga i local comercial que conserva encara el caràcter originari de quan es va fundar. S'accedeix per la porta situada als baixos de la casa Espadaler per mitjà d'un cancell amb la fusteria de tipus modernista i la part de damunt de la porta d'entrada decorada amb motius de fusta de tipus floral. La botiga pavimentada amb rajoles hidràuliques i dibuixos modernistes està sostinguda per columnes de forja de fust estriat, capitell daurat que sosté el sostre avui rebaixat per plaques de guix però que segurament l'original era amb motllures de guix i possiblement pintat. Al fons de la paret es disposen els armaris i mostradors de fusta pintats de blanc i amb les prestatgeries dividides en diferents registres amb decoració estrriada i capitell daurat. El mostrador i el taulell són de factura similar als armaris conservats. A cada costat del cancell hi ha els aparadors de tipologia similar al cancell. Encara s'utilitza com a botiga de queviures.

  Es tracta d'una de les poques o gairebé l'única botiga de Sant Quirze que conserva encara els trets modernistes i fundacionals de quan es va obrir. Caldria establir mesures de protecció per evitar que desparèixi.

  Referent a la parcel·la no es documenta a nivell històric fins el 1862 quant en el "cuaderno de liquidaciones y amillaramiento" s'esmenta al registre núm. 55  el nom de Antonio Espadaler herederos Por una casa con pequeño huerto en la calle del Puente nº34. i amb un valor de 220 cèntimsHi ha una anotació en la mateixa referència on especifica debe agregarle 195 de la casa nº 3 de Pedro Bofill y 223 de tierras de Juan Molas y Burniol. segons Serrallonga (Serrallonga ob cit, 1998) en el seu apèndix II i III extret de l'ACM "llibre d'arrendaments de 1781" carpeta 15 i "carta al Mostassaf"anys 1784 i 1785 fa referència a dus famílies de Sant Quirze amb el cognom Espadaler. Per una banda un tal Quirze Espadaler, teixidor de llana de Sant Quirze dels anys 1761, 1784 i 1788, un tal Josep Espadaler, Paraire de Sant Quirze el 1760 i un Bartomeu Espadaler paraire /1788). Posteriorment i en concret el 1830 Serrallonga esmenta la presència dels Espadaler a Sant Quirze gràcies a la consulta d'un seguit de documents extrets de l'ACM carpeta 17 plec 2 "registro de vesanas de los años 1828-30". En aquesta documentació s'esmenta un Josep Espadaler Paraire que viu al carrer del Pont 10, un altre Antoni Espadaler Paraire que viu a Sant Quirze de Besora (1810) i un darrer o Pere Espadaler i Ginestet també paraire el 1830 i que habita al carrer del Pont. Referent a aquest darrer i del que possiblement correspongui al resident d'aquesta finca  ja que en el "cuaderno de liquidaciones y amillaramiento" de 1862 es parla de la denominada "casa Ginestet".

  SERRALLONGA URQUIDI, JOAN (1998). Sant Quirze de Besora de 1714 a l'actualitat. Eumo editorial. Apèndix II i Apèndix III

  ACM. Carpeta 17 plec 2 "registro de vesanas de los años 1828-30". "demostración general de todos los partidos y censos que percibe el Excmo Conde de Santa Coloma" 1830.

  ACM. Carpeta 15 "llibre d'arrendaments"1781

  ACM Carpeta 15 "carta del Mostassaf" 1784-85

  AMSQB. Cuaderno de liquidaciones y amillaramiento. 1862. Sant Quirze de Besora. Carpeta 1016.