Bosc de can Castellví Olèrdola

Alt Penedès
Fondo de les Tires, al N de la masia de Can Castellví
Des de Can Castellví camí que segueix la cinglera fins a enllaçar amb un altre que baixa al fondal

Coordenades:

41.30834
1.69613
390854
4573807
08145-7
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Regular
Les restes localitzades estan molt desbastades.
Legal
  • BPU
Catàleg de Béns protegits. POUM DOGC 29/01/2008
Fàcil
Sense ús
Privada
08144A033000070000QO
Tríade scp
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Al N del Fondal de la Seguera es troben una sèrie de fondalades ocupades per les feixes amb vinya. Entre dues d'aquestes fondalades s'aixeca un promontori on el matollar cobreix el rocallís de substrat calcari, molt afectat per l'erosió. En aquesta àrea encara es poden veure diferents tipus de troballes: fragments de ceràmica a torn ibèrica comuna, bàsicament informes, i alguns fragments d'àmfora itàlica, tots ells molt debastats. També s'observa una acumulació lineal de pedres disposades directament sobre el rocallís.

La primera referència del jaciment l'aporta en Pere Giró en les seves notes de camp, a on indica la troballa de restes arqueològiques superficials en el promontori del bosc cremat: ceràmica a torn comú ibèrica (informes, nanses i vores d'àmfora i contenidors), fragments d'àmfora romana i restes d'un mur que ell interpreta "que devia pertànyer a un nucli ibèric".

ESTRADA, J. (1969). Vias y poblamiento romanos en el territorio del area Metropolitana de Barcelona, Barcelona: Comisión de Urbanismo B65.