Baucells
Tavertet

  Osona
  Emplaçament
  Al sud-oest del municipi, vora el pantà de Sau, entre el torrent de les Valls i la canal de l’Arboç.
  465 m

  Coordenades:

  41.99077
  2.35813
  446834
  4648951
  Número de fitxa
  08280 - 126
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Dolent
  En estat d’abandó.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA: 36561.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08280A001000370000JF
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és a doble vessant, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada al nord-est.

  El portal d’entrada és adovellat i les finestres són de disposició irregular, rectangulars, de pedra carejada. Presenta una finestra d’estil gòtic.

  Les façanes són de paredat comú, de pedra lligada amb morter de calç, amb pedra vista perquè ha perdut la major part de l’antic arrebossat.

  A tocar de la casa hi ha les restes d’un cobert.

  Edifici inclòs al Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de les NNSS 2003.

  La referència documental més antiga de la masia és de l’any 1138: “Mesada jussana des Baucells”, entre els masos que pertanyien a la parròquia de Sant Miquel de Sorerols, juntament amb la “Mesada subirana de Baucells”. Consta  també a un document de l’any 1242: [...] “in manso de Baucels, qui est in paroquia Sancti Michaelis de Sorerol” [...].

  Al fogatge de 1515 es cita “Lo mas Baucells” entre els set masos del castell de Sorerols. (AP, 1972-74).

  El nom procedeix de “balç”, precipici, nom present a la toponímia, en alguns llocs pronunciat bauç, d’aquí balcell, Balcells i també Baucells, diminutiu de balç (BORBONET, 1999:61).

  AJUNTAMENT DE TAVERTET (2003) Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Normes subsidiàries de planejament de Tavertet (text refós). Tavertet: Ajuntament de Tavertet.

  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2010) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavertet).

  BORBONET, A.; SANGLAS, J. (1999) Tavertet: el seu terme i els seus noms de lloc. Barcelona: Abadia de Montserrat, p.61.

  PARÉS i GANYET, Q. (2001) La Despoblació rural i les masies del Collsacabra (2ª edició). Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, p. 310.