Bassa del Molí de l'Aliberch Muntanyola

Osona
Mas Aliberch de baix.
Trencant a BV-4317 Aliberch-Bons Aires. Aliberch de Baix s/n. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

41.89889
2.1842
432330
4638872
08129-171
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval
Modern
XIV-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 003A00003
Anna Gómez Bach

Bassa construïda en una pendent d'una zona terrassada en uns camps darrera el mas Aliberch de Baix. Aquesta estructura es troba parcialment excavada a la roca natural i parcialment construïda. A la part construïda de la bassa es van utilitzar els carreus de petites dimensions de pedra local, bastament treballada i lligada amb ciment, combinada amb maons i maçoneria tot revestit amb un arrebossat. Al tenir una estructura aterrassada el mur nord és molt més alt que la resta, i el desnivell es salva amb un aterrassament escalonat de les parets situades a l'est i a l'oest. Tot i que la bassa presenta una estructura rectangular, a l'extrem nord-oest es troba la infraestructura d'evaquació que fa les tasques de captació i punt de sortida així com de sobreeixidor. Actualment la bassa està plena i abasteix d'aigua a l'Aliberch, tot i que de forma provisional.

El mas Aliberch de Baix forma part dels masos històrics de l'antiga parròquia de Sant Quirze i Santa Julita de Muntanyola. L'evolució del mas i els seus habitants es remunta a l'edat mitjana i amb pervivències durant l'època moderna i contemporània, però és sobretot durant els segles XVII i XVIII que trobem una gran activitat constructiva en aquesta zona. La construcció de la bassa i el seu arranjament van lligats a la història del mas, tot i que la seva fàbrica pertanyi plenament a l'època contemporània, al tractar-se d'una estructura encara en ús. La captació d'aigua devia ser una de les activitats bàsiques per assegurar la supervivència d'aquest assentament en cas de sequera i permetia abastir el molí de l'Aliberch, situat sota el mateix mas. Aquesta bassa s'ha de relacionar a la construcció d'un canal que portaria aigua corrent al mateix mas i desguassa a la riera de Muntanyola.