Barraca de vinya de Tros Rodó Copons

Anoia
Sota el Balç de les Forques

Coordenades:

41.63187
1.51541
376342
4609969
08071-302
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
08070A00400105
P. Barbado. OPC

Barraca de planta rectangular construïda aprofitant un bancal i formant part d'ell. La seva bastida segueix la tècnica de la pedra seca. La barraca compta amb una filada de lloses planes que fa de voladís. La construcció està bastida amb pedres escairades i sens treballar de diverses mides, disposades de manera regular. També hi ha pedres petites per falcar els espais entre les juntes.

La tècnica de la pedra seca o pedra en sec consisteix en encaixar pedres sense utilitzar cap tipus de morter ni argamassa per lligar-les. En ocasions s'utilitza terra per tapar els forats que hi puguin quedar, amb la intenció d'evitar filtracions d'aigua. També es pot utilitzar aquesta terra barrejada amb pedruscall a l'interior dels murs, a mode de reble. A Copons, les barraques de pedra seca estan directament relacionades amb el cultiu de la vinya, tot i que també amb l'agricultura i amb altres usos com l'aixopluc davant les inclemències del temps o com a magatzem per guardar-hi eines. Les de dimensions més grans, fins i tot, s'utilitzaven com a refugis pels animals. De fet, les barraques de Copons cobertes amb volta són de grans dimensions i, un gran nombre d'aquestes, s'utilitzaven precisament per guardar-hi bestiar. Aquest tipus de construcció era força freqüent a la zona de l'Alta Anoia durant el segle XIX.