Barraca de la Vinya d'en Llobet
Teià

  Maresme
  Vinya d'en Llobet

  Coordenades:

  41.504005585879
  2.3111843873133
  442513
  4594938
  Número de fitxa
  08281 - 96
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU, 8 d'octubre de 2015, POUM
  Nivell B
  (Art. 71 del Text refós de la Llei d'Urbanisme DL 1/2010)
  Accés
  Sense accés
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  08281A008000210000ZW
  Autoria de la fitxa
  Àlvar Sáez Puig

  La "barraca" és l'únic element visible que ens permet estudiar la importància que ha tingut la vinya. La seva funció és la de guardar eines, adobs, etc.

  També proporciona aixopluc pel mal temps i ombra per fer el dinar i la migdiada. En línies generals podem classificar-les en dos grups:

  - Els "sots de vinya" que es troben en llocs de bastant pendent i són excavades en un marge de sauló. Solen ser formades per una cambra semiesfèrica de 2 metres de diàmetre i l'accés és un passadís d'un metre aproximadament amb una porta de fusta. El passadís i el marc de la porta són d'obra però la cambra és de sauló viu i sovintegen uns escons per a seure i per a guardar les menges i el càntir.

  - La "barraca de sostre amb volta de canó" és la barraca més característica i curiosa. Té planta rectangular amb el terra de sorra; les obertures són: la porta del fusta orientada al Sud, i tres o més espitlleres que deixen passar la màxima llum per un minúscul forat. El sostre és la pecularietat tècnica més interessant, doncs trenca el patró de cobertes de teula, a més permet un sostre més resistent i un augment considerable de la capacitat de construcció. El sostre no té bigues i substitueix les teules per rajoles i maons qeu són menys difícils de transportar. 

  També s'han pogut observar alguns elements accessoris: xemeneies, recollidors d'aigua, dipòsits de sulfatar, i arbres fruiters. En molts casos s'aprofita la superfície de la teulada com a captador d'aigua de pluja. 

  En diferents llocs dels Països Catalans, la barraca també pot rebre el nom de cabana.

  Hi ha un total de 46 barraques i sots de vinya repartides en el municipi de Teià. 

  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Ajuntament de Teià. 8 d'octubre de 2015. 

  https://www.naciodigital.cat/cupatges/noticia/5571/art-pedra-seca-barraques-vinya