Barnils de Bertí Sant Quirze Safaja

Moianès
Solell de Querós. Nord del nucli de Bertí
Des de Bertí, el camí de l'esq de Cal Magre, a la tercera a la dreta i el següent a la dreta.
882

Coordenades:

41.72438
2.2288
435856
4619463
08239-171
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVI-XIX
Dolent
Enderrocat i cobert de vegetació
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08239A006000470000TF
Núria Cabañas

Can Barnils de Bertí es troba situat al nord del nucli de Bertí, actualment en una zona boscosa i cobert de vegetació. L'antic mas és una construcció de planta rectangular de planta baixa i primer pis amb la coberta a dues vessants i amb cornisa de lloses planes. La porta d'accés, situada a la façana de migjorn, conserva les brancals de pedra ben escairada amb la llinda de fusta emmarcada per una línia de maons. Davant l'entrada hi hauria el patí tancat o barri del qual encara es conserva una de les parets de tancament. A la zona de ponent es conserva un annex, de planta rectangular, que correspondria a l'estable i corral. El parament dels murs és de pedra irregulars lligada amb argamassa a excepció de les cantonades, construïdes amb pedra ben treballada i escairada col·locada a mode de cadena cantonera. A l'interior, a l'alçada del primer pis es conserva part dels antics arrebossats.

En els fogatges de 1553 apareix "En Domenjo qui sta a Barnils" de la parroquia de Bertí.

IGLÉSIES, J. (1979): Els fogatges de 1553. Estudi i transcripció. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana. Rafael Dalmau Editor.