Arxiu parroquial de Sant Fruitós Castellterçol

Moianès
Arxiu i Biblioteca Espiscopal de Vic, C. de Santa Maria, 1, Vic.
724 m

Coordenades:

41.75134
2.12052
426880
4622542
08064-187
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Modern
Contemporani
XIV-XX
Bo
Física
Restringit
Cultural
Pública
Bisbat de Vic
Virgínia Cepero González

La titularitat es privada (Bisbat) però el fons es d'accés públic.
L'arxiu parroquial de Sant Fruitós de Castellterçol es troba a l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic. Està format per 32 unitats documentals, amb una cronologia que compren des del segle XIV al XX. Cal tenir present que hi ha documentació referent a l'arxiu parroquial de Sant Fruitós dins del de Santa Maria d'Alpens.
Aquests documents corresponen a baptismes (1566-1979), confirmacions (1666-1732), matrimonis (1585-1892), defuncions (1578-1876), aniversaris i celebracions (1691-1836), administració de l'obra (1674-1888), documents episcopals (1861-1865), comptes i factures (1607-1887), llevadors de rendes i censals (1725-1900), llegats piadosos (1676-1733), correspondència (1701-1879), cens parroquial (1950), confraries i associacions (1590-1935), vària administració (1694-1961), manuals notarials (1331-1704), capítols matrimonials (1509-1851), testaments (1602-1699), actes notarials (1506-1878), capbreus (1521-1800), processos (1754-1761), registres de documents (1701-1900), vària notarial (1627-1965) i pergamins (1346-1784).
Les unitats documentals són en suport de paper amb enquadernació de lligall i en pergamí en lligall.

ARXIU I BIBLIOTECA ESPISCOPAL DE VIC: www.abev.net/