Arxiu Municipal de Vallcebre Vallcebre

Berguedà
Plaça de l'Ajuntament s/n, 08699 Vallcebre.
Ajuntament de Vallcebre
1125

Coordenades:

42.20325
1.81749
402379
4673020
08293-1
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XX
Bo
Legal i física
L 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents.
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Vallcebre
Anna Junyent Traserra

L'arxiu municipal es troba ubicat a l'ajuntament de Vallcebre. La documentació es conserva en una sala de 3'3x3 mts i hi ha un total de 52 mts lineals de documentació. L'arxiu conserva el fons documental generat per l'Ajuntament des del segle XVIII fins a l'actualitat, essent més nombrosa la documentació referent al segle XX. A més, hi ha el fons del jutjat de pau, de la Hermandad Sindical de Labradores, de la Mutualitat Nacional Agrària, el Sindicat Local de Combustible, de FET y de las JONS, l'ADF. També destaquen els fons particulars de Josep Ramon Grandia i Soler (on destaca la correspondència d'aquest, conegudes com a "Cartes del Nai") i Mariano Grandia i Soler. El document més antic que s'hi pot trobar és un cadastre del segle XVIII. La documentació municipal està classificada en les seccions següents: Administració general, Hisenda, Proveïments, Beneficiència i Assistència Social, Sanitat, Obres i urbanisme, Seguretat Pública, Serveis Militars, Població, Eleccions, Ensenyament, Cultura, Serveis Agropecuaris i Medi Ambient i Col·leccions factícies. La documentació s'ha classificat seguint els criteris per a arxius municipals de la Diputació de Barcelona.

L'arxiu conserva el fons documental que genera el mateix Ajuntament des de mitjan segle XIX fins a l'actualitat. Darrerament l'Ajuntament va encarregar l'ordenació i catalogació de tot el material de l'arxiu dins el programa de manteniment amb la Diputació de Barcelona iniciat el 2006.

Inventari de l'Arxiu Municipal de Vallcebre, Ajuntament de Vallcebre.