Arxiu municipal de Navarcles Navarcles

Bages
Edifici Jove (Passeig de Cervantes, 3). Tercer pis.

Coordenades:

41.75134
1.90181
408697
4622751
08140-50
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XIX-XX
Bo
Física
Habitació tancada amb clau
Restringit
Científic
Pública
Ajuntament de Navarcles
Jordi Piñero Subirana

L'arxiu municipal es conserva actualment en una sala d'uns 9 x 7 metres de l'Edifici Jove. Les caixes-arxivadors ocupen un volum considerable, omplint tres de les quatre parets. La documentació comença a prendre importància a partir de començaments del segle XIX. Anterior a aquesta data només queden restes d'actes del consistori, alguns censals del segle XVII i el document de la proclamació de sant Valentí com a patró de Navarcles l'any 1690. A partir de 1800 la documentació és completa en gairebé tots els seus aspectes, i està classificada segons els criteris per a arxius municipals de la Diputació de Barcelona.

Amb la construcció del nou edifici de l'Ajuntament es va fer una primera classificació dels documents. La documentació conservada comença a prendre importància a partir de començaments del segle XIX. A partir de 1800 la documentació és completa en gairebé tots els seus aspectes: estadística, actes, urbanisme, registre civil, hisenda municipal, eleccions, arxiu judicial i altres expedients i lligalls. L'any 1999 va entrar a formar part del programa de classificació i manteniment d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona. L'arxivera encarregada era Agnès Rueda. Però des de fa quatre anys no hi ha arxiver.

FERRER, Llorenç (1983). "Arxius de la comarca. L'arxiu municipal de Navarcles". Dovella, núm. 8, gener-febrer 1983. P. 31-32.