Arxiu municipal d'Alpens
Alpens

  Osona
  Nucli urbà. Ajuntament d'Alpens, plaça Major, 15, 08589 Alpens

  Coordenades:

  42.11931
  2.10107
  425692
  4663414
  Número de fitxa
  08004 - 71
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Contemporani
  Segle
  XIX-XXI
  Estat de conservació
  Bo
  La secció de l'Arxiu que es troba ubicat a les golfes, les quals estan sota teulada, pateix el fred de l'hivern i l'alta calor de l'estiu. Seria convenient col·locar un aïllant al sostre per tal de conservar la documentació en bones condicions.
  Protecció
  Física
  Accés
  Restringit
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament d'Alpens, plaça Major, 15, 08587 Alpens
  Autoria de la fitxa
  Marta Homs i Jordi Compte

  L'arxiu Municipal d'Alpens conserva el fons documental que genera el mateix Ajuntament des de mitjan segle XIX fins a l'actualitat. En total, la documentació inventariada de l'arxiu municipal d'Alpens ocupa 207 unitats d'instal·lació (222 unitats al 2006 més els documents recents sense classificar). L'arxiu es troba dividit en dues estances, una habitació al segon pis de la seu de l'Ajuntament d'Alpens, i a les golfes. A les golfes hi ha la documentació més antiga, col·locada en prestatgeries metàl·liques i dins uns armaris. A l'habitació del segon pis hi ha la documentació actual i la més utilitzada, ubicada en prestatgeries de fusta. L'arxiu d'Alpens té dos inventaris, un per codis i l'altre topogràfic, i la documentació està classificada en les seccions i subseccions següents, amb les seves dates extremes:
  1. Òrgans de Govern (1896/1997)
  2. Administració general
  2.1 Secretaria (1944/1997)
  2.2 Personal (1953/1997)
  2.3 Registre General (1952/1996)
  2.4 Mitjans de comunicació municipals (1990/1991)
  3. Serveis Econòmics
  3.1 Patrimoni (1967/1996)
  3.2 Intervenció (1916/1996)
  3.3 Caixa (1917/1996)
  3.4 Fiscalitat (1893/1997)
  4. Serveis públics
  4.1 Transport (1965)
  5. Beneficència i assistència social
  5.1 Associacions de beneficència (1968/1997)
  5.2 Juntes i comissions municipals (1971/1973)
  6. Sanitat
  6.1 Inspecció sanitària (1960/1977)
  6.2 Inspecció veterinària (1963/1974)
  6.3 Subvencions i ajuts (1962/1964)
  6.4 Juntes i comissions municipals (1964/1965)
  7. Obres i urbanisme
  7.1 Normes Subsidiàries de Planejament (1989/1997)
  7.2 Obres d'infrastructura i serveis (1947/1997)
  7.3 Immobles municipals (1958/1997)
  7.4 Llicències d'obres (1950/1996)
  7.5 Obertura d'establiments/Activitats classificades (1962/1991)
  7.6 Subvencions i ajuts (1957/1986)
  8. Seguretat pública
  8.1 Guardes jurats (1973/1975)
  8.2 Juntes i comissions municipals (1943/1972)
  9. Serveis a l'Estat
  9.1 Lleves (1947/1991)
  9.2 Requisa militar (1941/1965)
  10. Població
  10.1 Padró d'habitants (1930/1996)
  10.2 Junta local del Cens de Població (1940)
  11. Eleccions
  11.1 Eleccions municipals (1948/1995)
  11.2 Eleccions al Parlament de Catalunya (1980/1995)
  11.3 Eleccions Generals: Corts, Senat, Congrés i Presidència de la República (1936/1996)
  11.4 Eleccions al Parlament Europeu (1987/1994)
  11.5 Referèndums i plebiscits (1947/1986)
  11.6 Cens electoral (1945/1993)
  11.7 Junta local del Cens Electoral (1946/1975)
  12. Instrucció pública
  12.1 Ensenyament primari (1906/1976)
  12.2 Juntes i comissions municipals (1902/1969)
  13. Cultura
  13.1 Festa Major, festes populars (1976/1997)
  13.2 Activitats i iniciatives culturals i recreatives (1973/1988)
  14. Serveis agropecuaris i medi natural
  14.1 Censos de ramaderia (1942/1957)
  14.2 Medi Ambient (1990)
  14.3 Mutualitat Nacional de Previsión Social Agraria (1965/1984)

  L'arxiu municipal va ser organitzat, ordenat i classificat dins el Programa de la Xarxa d'Arxius Municipals de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre els mesos de novembre i desembre de l'any 1997.

  Cal destacar la manca de documentació antiga; del segle XIX pràcticament no hi ha res, excepte algun impost i els llibres d'actes. També hi ha un gran buit de la primera meitat del segle XX, i per tant el gruix de la documentació correspon bàsicament a la segona meitat del segle XX.