Arxiu municipal Gualba

Vallès Oriental
Passeig del Montseny, 13
A l'Ajuntament de Gualba

Coordenades:

41.73206
2.50185
458572
4620148
08097-207
Patrimoni documental
Fons documental
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Bo
Física
Restringit
Científic
Pública
Ajuntament de Gualba
P. Barbado. OPC

L'arxiu municipal de Gualba conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d'institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Gualba.

Fons de l'Administració Local

101 Ajuntament de Gualba

Fons públics no municipals

201 Jutjat de Pau de Gualba, (1841-2007), (5.75 m.)

202 Escoles, (1953-2000), (0.6 m.)

Fons privats

301 Cambra agraria/ Hermandad de Agricultores y ganaderos (1936-1945), (0,11 m.)

303 Delegación Local de FET y de las JONS (1940-1972), (0,11 m.)

304 Cooperativa Popular, (1938), (0,22m.)

305 Club de Futbol, (1994-2002), (0,46 m.)

Col·leccions

901 C ol·lecció de Gualba, (1909-1995), (0,22 m.)

El Servei d'Arxiu Municipal de Gualba és el servei de l'ajuntament destinat a l'organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d'utilitat per a l'administració municipal, garanteix els drets dels ciutadans, preserva els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Gualba. L´Arxiu Municipal de Gualba forma part de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l'any 2007