Arxiu Municipal Santa Maria de Miralles

Anoia
Ajuntament de Santa Maria de Miralles i Antigues Escoles. C-37 Km. 50
Ajuntament i antigues escoles, a la cruïlla entre la C-37 i el camí a Sant Romà

Coordenades:

41.50066
1.52794
377137
4595383
08257-64
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XIX-XX
Regular
Física
Restringit
Científic
Pública
Ajuntament de Santa Maria de Miralles
F. Xavier Menéndez

Es composa de dos fons:
Un fons ordenat i classificat per la Generalitat (fins 1994), per l'Arxiu Comarcal d'Igualada, amb quadre de classificació.
Un fons pendent d'ordenació arxivística (tota la documentació posterior a 1994 fins avui).
Disposem del Quadro de Classificació del fons fet fins 1994 (una còpia a l'ajuntament amb data 2004 i una copia de l'inventari que te l'Arxiu Comarcal d'Igualada en data 2014; ambdos documents coincideixen tot i estar ordenats diferentment). L'inventari consta de diversos lligalls corresponents al segle XX i 2a. meitat del XIX. Destaquem les següents sèries:
Llibres d'actes i de sessions (1902-1979); també de plens i de la C. Permanent. També actes Junta Municipal 1908-24 i Llibres ressol. d'alcaldia 1952-72;
Jefatura Local Movimiento 1970-76; FET i de las JONS;
Secretaria
Jutjat de pau 1969-1976; 1952-1984;
Corresponedència des de 1946;
Expropiacions construcció FFCC Transversal 1884;
Comptes des de 1946; Pressupostos 1933-1993;
Cadastre 1953-93:
Contribucions 1851-1994
Sanitat; obres;
Projecte Escola 1937; Escoles
Quintes 1939-1982;
Cens població; Eleccions, cens electoral;
Registre Civil; Matrimonis; neixements; defuncions;

L'ajuntament disposa d'un fons informal i no ordenat de fotografies, pròpies i donades per gent del poble (en motiu d'una exposició que es va fer a les escoles), sobre la vida municipal i sobre gent del poble. També disposa de copia del fons fotogràfic de l'Arxiu Comarcal d'Igualada corresponent a Miralles (fotografies de la 1a. meitat del S. XX, corresponents al Castell, a l'església, al Poble Vell i a Sant Romà)

L'Arxiu Comarcal va classificar in situ el fons el 1994, sense traslladar-lo al Comarcal d'Igualada. Des de llavors no s'ha fet tractament arxivístic.