Arxiu Municipal
Santa Maria de Miralles

  Anoia
  Ajuntament de Santa Maria de Miralles i Antigues Escoles. C-37 Km. 50
  Emplaçament
  Ajuntament i antigues escoles, a la cruïlla entre la C-37 i el camí a Sant Romà

  Coordenades:

  41.50066
  1.52794
  377137
  4595383
  Número de fitxa
  08257-64
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Contemporani
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Regular
  Protecció
  Física
  Accés
  Restringit
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Santa Maria de Miralles
  Autor de la fitxa
  F. Xavier Menéndez

  Es composa de dos fons:
  Un fons ordenat i classificat per la Generalitat (fins 1994), per l'Arxiu Comarcal d'Igualada, amb quadre de classificació.
  Un fons pendent d'ordenació arxivística (tota la documentació posterior a 1994 fins avui).
  Disposem del Quadro de Classificació del fons fet fins 1994 (una còpia a l'ajuntament amb data 2004 i una copia de l'inventari que te l'Arxiu Comarcal d'Igualada en data 2014; ambdos documents coincideixen tot i estar ordenats diferentment). L'inventari consta de diversos lligalls corresponents al segle XX i 2a. meitat del XIX. Destaquem les següents sèries:
  Llibres d'actes i de sessions (1902-1979); també de plens i de la C. Permanent. També actes Junta Municipal 1908-24 i Llibres ressol. d'alcaldia 1952-72;
  Jefatura Local Movimiento 1970-76; FET i de las JONS;
  Secretaria
  Jutjat de pau 1969-1976; 1952-1984;
  Corresponedència des de 1946;
  Expropiacions construcció FFCC Transversal 1884;
  Comptes des de 1946; Pressupostos 1933-1993;
  Cadastre 1953-93:
  Contribucions 1851-1994
  Sanitat; obres;
  Projecte Escola 1937; Escoles
  Quintes 1939-1982;
  Cens població; Eleccions, cens electoral;
  Registre Civil; Matrimonis; neixements; defuncions;

  L'ajuntament disposa d'un fons informal i no ordenat de fotografies, pròpies i donades per gent del poble (en motiu d'una exposició que es va fer a les escoles), sobre la vida municipal i sobre gent del poble. També disposa de copia del fons fotogràfic de l'Arxiu Comarcal d'Igualada corresponent a Miralles (fotografies de la 1a. meitat del S. XX, corresponents al Castell, a l'església, al Poble Vell i a Sant Romà)

  L'Arxiu Comarcal va classificar in situ el fons el 1994, sense traslladar-lo al Comarcal d'Igualada. Des de llavors no s'ha fet tractament arxivístic.