Arxiu Municipal Santa Fe del Penedès

  Alt Penedès
  C/de l'Horta, 1 (Casa de la Vila), 08792

  Coordenades:

  41.38445
  1.72126
  393082
  4582225
  08249-7
  Patrimoni documental
  Fons documental
  Contemporani
  XX
  2000
  Bo
  Inexistent
  Obert
  Científic
  Pública
  Ajuntament de Santa Fe del Penedès. C. de l'Horta, 1. Santa Fe del Penedès.
  Oriol Vilanova

  L'Arxiu Municipal de Santa Fe està dividit en dos grans fons organitzats: el fons del Jutjat de Pau i el fons del propi Ajuntament, o fons municipal, que representa el gruix documental de l'arxiu. L'arxiu disposa d'un volum d'informació disposats en 38 metres lineals, recollits en 330 capses, i 1426 registres.
  L'arxiu serva documentació des de l'any 1849; el document més antic és concretament un expedient de sol·licitud de perdó de la contribució territorial.
  Els documents que formen part de l'arxiu del fons de l'Ajuntament estan presentats i ordenats d'acord amb un quadre de classificació, el qual consta de tretze seccions, corresponents a la gestió interna, competències de l'Ajuntament, i serveis delegats per l'Estat. Les tretze seccions són les següents (entre parèntesi s'expressa la cronologia extrema):
  01. Administració general (1852 - 2006)
  02. Hisenda (1849 - 2007)
  03. Proveïments (1935 - 1989)
  04. Beneficència i Assistència Social (1902 - 2006)
  05. Sanitat (1888 - 2005)
  06. Obres i Urbanisme (1920 - 2006)
  07. Seguretat pública (1951 - 1993)
  08. Serveis militars (1890 - 2000)
  09. Població (1878 - 1995)
  10. Eleccions (1871 - 2006)
  11. Ensenyament (1865 - 1996)
  12. Cultura (1970 - 2006)
  13. Serveis agropecuaris i medi ambient (1902 - 2006)
  Els documents que formen part de l'arxiu del fons del Jutjat de Pau es troben actualment encapsats i en fase de processat, raó per la qual no es disposa per ara d'un quadre de classificació.

  Per a la classificació dels documents del fons de l'Ajuntament s'ha aplicat el quadre de classificació que facilita l'Oficina de Patrimoni Cultural amb la seva aplicació de gestió de base de dades. Aquest quadre parteix del presentat a la publicació "Normes per a la classificació de la documentació municipal (1989)".

  L'actual organització del fons documental de l'arxiu municipal de Santa Fe és fruit del conveni entre l'Ajuntament de Santa Fe i la Diputació de Barcelona. La tasca desenvolupada consta de dues fases: la fase d'organització i la fase de manteniment. La fase d'organització es va realitzar durant els mesos de gener al març de l'any 2000. L'any 2006 començà la fase de manteniment, que es va veure interrompuda durant el 2007 a causa de la realització d'obres a l'edifici de l'ajuntament, i es va reprendre l'any 2008.

  INVENTARI DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANTA FE DEL PENEDÈS. Quadre de classificació. Diputació de Barcelona (inèdit).