Aqüeducte de Barbat Balenyà

Osona
Torrent de Güells

Coordenades:

41.83788
2.20743
434195
4632080
08017-107
Patrimoni immoble
Obra civil
Medieval
XIV
Regular
Una part de l'aqüeducte està coberta d'heura.
Legal
BCIL. Catàleg de Béns a Protegir (POUM de Tona, 2011)
IPEM
Fàcil
Sense ús
Privada
08017A011000020000OM
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

L'aqüeducte de Barbat creua el torrent de Güells en una gorja situada entre els masos Barbat i Vilageriu. És una passarel·la d'un sol tram, que s'obre en forma d'arc rebaixat adovellat i presenta un tauler estret cobert amb lloses. L'estructura es recolza a la roca natural, així com en sengles estreps, dels quals un ha estat reforçat amb formigó. El parament és de pedra lligada amb argamassa.

També es coneix com a aqüeducte de Vilageriu. El torrent de Güells fa de límit entre el terme municipal de Balenyà i de Tona, pel que comparteixen aquest bé patrimonial.

L'aqüeducte ha estat sovint datat d'època romana per la presència d'una via romana i dels miliaris en la seva proximitat. Tanmateix, la construcció tenia la finalitat de portar l'aigua del torrent fins a la masia d'origen medieval de Barbat, per salvar el desnivell del torrent davant la casa.

Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. CPCPTC. Generalitat de Catalunya.
Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (1995-1999). MEMGA - CPCPTC.