Antigues escoles de Cal Cintet i casa del Mestre Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Santa Maria (Cal Cintet), 30 i 32
Km 15,4 de la Ctra. BP-2126
281

Coordenades:

41.41722
1.67704
389440
4585919
08085-203
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1932
Bo
Inexistent
Fàcil
Lúdic
Pública
08084A04200004
Miquel Gea i Bullich

Es tracta d'un conjunt de dos edificis bastits expresament per tal de funcionar com a escola i com a casa del mestre, respectivament, en temps de la Segona República. L'edifici pertanyent a l'escola és de planta rectangular amb un cos, una mica més estret, al costat de tramuntana, destinat al professor, i un altra cos, també lleugerament diferenciat, al costat de migdia, que allotja l'entrada principal a l'edifici. S'articula en una única planta. La coberta és de quatre vents de teula àrab. La façana principal s'obre en el costat de llevant on hi trobem tres finestres amb el perímetre resaltat en relleu i la porta d'entrada, amb arc de mig punt, al cos diferenciat meridional. Aquesta porta resta lleugerament elevada respecte el terreny circumdant i, per tant, són necessàries unes escales de maó de sis graons per tal de salvar el desnivell existent.
La resta de façanes compten amb el mateix tipus de finestra allindada amb el perímetre resaltat que vèiem a la façana principal.
Sota la coberta s'aprecien diverses obertures de petites dimensions i forma rectangular que posen de manifest la presència d'una cambra d'aire sota la teulada.
El segon edifici correspon a l'antiga casa destinada al mestre de l'escola, és de planta aproximadament rectangular, amb la coberta de teula àrab de dos aiguavessos i el carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a tramuntana. Com l'escola, s'organitza en una única planta. La composició de la façana principal és molt senzilla, amb la porta d'entrada centrada flanquejada per una finestra a cada costat. Les tres obertures són allindades i, estilísticament, segueixen el mateix patró que l'utilitzat a l'escola, amb el perímetre de les obertures resaltades. Compta també amb una cambra d'aire sota la coberta amb els seus corresponents respiralls.