Antiga païssa de cal Leandre Ullastrell

Vallès Occidental
Pujada dels Cups, 3, 08231
Nucli urbà, des del començament de l'avinguda s'agafa un passatge sense sortida a mà esquerra
322 m

Coordenades:

41.52583
1.95479
412798
4597659
08290-17
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Està reformada.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 2978818DF1927N
Adriana Geladó Prat

Edifici de planta rectangular amb un petit pati davanter, que es troba adossat per la banda de ponent a una altra construcció que forma cantonada amb l'avinguda de la Verge de Montserrat. Presenta la coberta de teula de dues aigües i està distribuït en planta baixa i pis. L'element més destacable de la construcció és l'antiga galeria situada a la planta superior. Està formada per quatre obertures d'arc de mig punt de maó pla, amb les impostes i els brancals bastits amb maons també. La façana està rematada per una canalera de teula àrab invertida. La finca està delimitada del passatge mitjançant una paret de tanca de pedra disposada irregularment. Un portal rectangular reformat i bastit en maons dóna accés al interior del pati. La construcció presenta el parament principal bastit en pedra sense treballar, disposada regularment i amb fragments de maons que contribueixen a aquesta regularització.

AJUNTAMENT D'ULLASTRELL (1991). Normes Subsidiàries de planejament d'Ullastrell. Pre-catàleg dels elements d'interès arquitectònic, (aprovat el 22 juliol 1992).