Ajuntament d'Olèrdola Olèrdola

Alt Penedès
Al nucli de Sant Miquel d'Olèrdola
Al costat de l'antiga carretera C-244

Coordenades:

41.321089378276
1.7216482947925
393011
4575190
08145-106
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1912
Bo
Inexistent
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament d'Olèrdola. Avinguda Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola
Tríade scp
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Edifici aïllat de planta baixa i primer pis. Està format per dos volums adossats de forma perpendicular, amb la coberta a dos vessants. Les obertures són d'arc escarser, algunes de les quals estan emmarcades amb una motllura. Les façanes són de paredat, la principal està arrebossada. El ràfec està acabat amb una cornisa motllurada.