Aiats
L'Esquirol

  Osona
  Sant Julià de Cabrera
  Emplaçament
  Pel camí del mas Aiats, que surt del pk 23,5 de la carretera de Vic a Olot, C-153.
  989 m

  Coordenades:

  42.05852
  2.41785
  451832
  4656438
  Número de fitxa
  08254-44
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVI-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA.: 22683.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08254A007000020000KI
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Aiats és una gran masia formada per diversos volums, fruit de les diferents etapes constructives al llarg dels segles.
  El cos principal és de planta rectangular i consta de planta baixa, dos pisos i golfes. La coberta és de teula àrab, a dues vessants asimètriques, i el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a ponent.
  El portal, que es troba descentrat del cos de l'edificació, és d'arc de mig punt adovellat. Les finestres són fetes amb carreus ben escairats. Sobre la porta, a l'alçada del primer pis, hi ha una finestra amb la llinda decorada i, sota l'ampit, hi ha una espitllera tapiada.
  Les façanes són de pedra lligada amb morter de calç, arrebossades, amb pedres cantoneres.
  Al costat esquerre de l'edifici principal, s'hi adossa un cos de factura contemporània, cobert pel vessant més llarg de la teulada. A migdia s'hi adossa una altre cos, cobert a una sola vessant, sobre el que s'hi assenta un balcó que sobresurt de l'edifici principal.
  Hi ha una cabana amb quadra i corrals molt interessant.

  Edifici inclòs al Catàleg de masies i cases rurals del POUM 2008: M9.

  Les primeres referències documentals de la masia són de l'any 1195, on és citat com a mas Ysiats.
  Es troba registrat en el fogatge de la parròquia i terme de Sant Julià de Cabrera de l'any 1553; aleshores habitava al mas un tal Joan Axats.
  Aquest casal dona nom al cingle d'Aiats.

  FENOY, E.; PANADÈS,J. (2007). Catàleg de masies i cases rurals. Inventari d'edificacions en sòl no urbanitzable. POUM. L'Esquirol: Ajuntament de L'Esquirol.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1992). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (L'Esquirol).
  PARÉS i GANYET, Q. (2001) La Despoblació rural i les masies del Collsacabra: seguit de divisió de la comarca en zones relació de cases de pagès i altres dades (2ª ed.). Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, p. 266.