Acta de consagració d'Aiguafreda de Dalt Aiguafreda

Vallès Oriental
Arxiu de la Corona d'Aragó. C. dels Almogàvers, 77. 08002 Barcelona

Coordenades:

41.76885
2.24936
437609
4624385
08014-123
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
IX
Bo
Legal i física
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Educació
BCIN (Llei 9/1993 del PCC)
Restringit
Científic
Pública
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. C. de Alcalá, 34. 28014
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

L'acta de consagració de l'església de Sant Martí d'Aiguafreda es conserva a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. El temple va ser consagrat el 5 d'agost de l'any 898 per Gotmar, després que fos erigit per l'abadessa Emma, filla de Guifré el Pelós. En la relació de delmes i primícies que se li concedeixen, hi consten diversos vilars i esglésies de la rodalia, pel que l'acta constitueix la primera notícia d'aquests indrets. Per aquest motiu, sovint s'ha considerat el document fundacional de l'Alt Congost.

SOLÀ, F. (1983). Aiguafreda. Temes Aiguafredencs I. Barcelona: Editorial Humanitas. SOLDEVILA, J. (dir.) (1998). Aiguafreda: 1100 anys d'història. Aiguafreda: Ajuntament d'Aiguafreda.