Abrics del fondo de la Seguera Olèrdola

Alt Penedès
Camí Fondo de la Seguera, intersecció del GR 92-3 amb la ruta PR- C148. Punt 14 ruta de l'aigua.
Des de la carretera C-15 pel camí Fondo de la Seguera, a uns 600 metres.

Coordenades:

41.31331
1.71917
392791
4574330
08145-14
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08144A031000010000QJ
Tríade scp
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

A la vessant N de la muntanya de Segarrulls, just a la part on aquesta mor en l'anomenat camí de la Seguera, el material calcari (miocènic) forma cingleres i perfils molt abruptes. Tres cavitats obertes a la roca, segurament d'origen natural i avui dia sense sediment, configuren un relleu curiós d'aquesta part de la muntanya. Les mides de les boques de les cavitats són: 8, 7 i 2 metres i la profunditat de 4, 2,5 i 0,5 metres respectivament.

També es coneixen com els abrics de Fontanilles.