Abelleres del camí de la font del Freixe Copons

Anoia
Camí de la font del Freixe-Camí de la Rovira, 08289
A llevant del nucli urbà de Copons, en el camí de la font del Freixe
524m

Coordenades:

41.63845
1.52796
377400
4610682
08071-199
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
L'interior de les construccions està enrunat.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08070A00500086
Adriana Geladó Prat

Conjunt de tres abelleres situades en un entorn boscós, al costat del camí que porta a la font del Freixe, venint de l'antic camí de cal Manset. Estan integrades dins d'un mur de pedra seca que delimita un dels marges que caracteritzen la zona, d'uns dos metres d'alçada. Es tracta de tres forats de planta quadrada utilitzats per dipositar-hi les arnes o ruscs d'on s'extreia la mel. L'abellera de llevant presenta una obertura rectangular i està bastida amb dues grans lloses de pedra que li fan de coberta. La central presenta el mateix tipus d'obertura i coberta que l'anterior, tot i que les parets laterals estan bastides amb pedres treballades reaprofitades. En aquest sentit destaca una pica de pedra al lateral de ponent de l'obertura. L'abellera de ponent és força diferent de les anteriors donat que està coberta per una petita volta de mig punt bastida en pedra a sardinell, i presenta una llosa plana a mode de mur lateral. Els interiors d'aquests elements estan enrunats actualment.

Aquestes abelleres són testimoni directe de l'existència d'una arquitectura popular relacionada amb l'home i les abelles.