Villa Emilia / La Torre Fonda Granollers

Vallès Oriental
Carretera de Caldes, 54, 08400-GRANOLLERS
Al barri de l'estació del Nord

Coordenades:

41.61301
2.27953
439972
4607061
08096-260
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1912-26
Dolent
En estat de ruïna
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15306DG4007E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici aïllat de tipologia ciutat-jardí, de planta quadrangular, que es troba enfonsat amb respecte al nivell del carrer, del qual queda separat per un jardí amb magnòlies, a més d'altres arbres d'interès. L'edifici és de planta baixa i un pis amb coberta de terrat, limitat per una barana d'obra amb reixeria de forja. Destaca en el seu angle SO un cos octogonal rematat per un templet circular amb vuit columnes que suporten una cúpula, coberta amb teules d'escames de ceràmica marró vidriada, i rematada per una bola. Les finestres són de proporció vertical amb llinda plana i un filet superior corregut que, sobre de les mateixes fa de guardapols en arc de punt rodó. L'accés principal des del barri exterior, es fa mitjançant uns graons que baixen al pati - jardí enrajolat, des del que, mitjançant una escalinata doble s'accedeix a la porta de l'edifici.

Afectat pel Pla Especial 36. No s'ha tingut accés a la propietat.

Edifici construït per la família Novelles que va ser comprat pel Sr. Torrejón, qui el va cedir a l'Hospital de Granollers. El tipus de treball de forja es similar al que es feia can Guidons, pels paral·lels que s'han pogut observar a Granollers.