Torre d'aigua plaça Corona Granollers

Vallès Oriental
Plaça de la Corona, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60577
2.28819
440687
4606251
08096-361
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
PEPHA nou Fitxa. Núm. S-10
Fàcil
Productiu
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Construcció de planta octogonal feta de totxo aplantillat, vist, amb coberta de pavelló. Les façanes són planes i estan dividides per dues impostes. El sòcol es troba arrebossat i pintat mentre que el fust és de cares llises i l'entaulament es presenta treballat a dos plans amb buits i plens rectangulars, acabant-se amb una cornisa que es recolza sobre senzills permodols. En la base hi ha maclat un quiosc (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. S-10

De resultes de la conversió de la Porxada en mercat diari, l'11 de juliol del 1872, la llotja de grans i patates era situada en aquesta plaça, on continuà fins al 1936, en què pràcticament s'extingí la compra-venda d'aquests productes, els quals actualment són mercadejats, mitjançant mostres, als cafès de la carretera. El canvi a la plaça de la Corona degué originar, segurament, greus controvèrsies a las esferes locals d'aquell temps, car tenim notícia que el trasllat necessità un plebiscit de caire local, efectuat el 2 de novembre de 1869 (BAULIES, 1965). Popularment va ser coneguda com a plaça del Gra, potser perquè s'hi feia el mercat, i també perquè hi havia tres graners: ca l'Espinassa, can Guitet i can Segarra (GARCIA-PEY, 1990). La plaça va ser anomenada de La Llibertat el 1872, d'Àngel Guimerà el 1926, de los Caídos el 1960 i definitivament de la Corona el 1981. Raspall, l'any 1929 va urbanitzar la plaça de la Corona i va construir-hi un monument als soldats morts a la guerra d'Àfrica (que la República canviaria després de dedicació), enmig d'un ambiciós pla d'obres i millores urbanes que va donar lloc a un emprèstit de dos milions de pessetes. Sota les seves directrius s'ordenaria el creixement de la ciutat fins més enllà de la Guerra Civil , diu Jordi Planas i Maresma al Catàleg (MONREAL, 1997).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. MONREAL, Lluís et al. (1997) M. J. Raspall, arquitecte. Barcelona: Fundació "La Caixa".