Puig del Far Tavèrnoles

  Osona
  Puig del Far
  Al costat de llevant d'un gran bloc de gres, situat a la vessant sud-oest del puig del Far.
  815 m

  Coordenades:

  41.95956
  2.37581
  448273
  4645475
  08275-70
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Edats dels Metalls
  Dolent
  Ha estat objecte de diverses excavacions clandestines.
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 8 (arqueològic). JA.
  Sí, CC.AA.: 2642.
  Difícil
  Altres
  Privada
  08275A007000380000OZ
  Virgínia Cepero González

  Es tracta d'una balma situada al costat de llevant d'un gran bloc de gres, a la vessant sud-oest del puig del Far.
  Les seves dimensions aproximades són 5 m de llarg, 2 m d'ample i 1,5 m d'alçada.
  Ha estat objecte d'un gran nombre d'excavacions clandestines per part d'afeccionats, que han provocat la destrucció d'una bona part de la seva potència estratigràfica original.
  Tot i que aquests afeccionats s'han apropiat indegudament de la major part de les troballes, sortosament, resta un lot de materials arqueològics al Museu Episcopal de Vic. Els materials corresponen a un conjunt de ceràmiques decorades, una destral de pedra polida, un possible allisador, varis esclats i làmines de sílex, i restes òssies d'animals.
  Els fragments de ceràmica són fets a mà, amb pastes dures, compactes i poc desgreixant. En destaquen dos fragments de tasses carenades, vasos amb vores exvasades, alguns amb vores verticals i llavis aplanats. Les bases són planes sense revores i les nanses de cinta o d'orelletes.
  Aquests fragments estan decorats amb combinació d'elements plàstics, incisos i /o impresos.
  La destral és de pedra polida i presenta lleugers desperfectes en les dues extremitats.
  Aquests materials permeten datar cronològicament el jaciment entre el Bronze Mig i el Bronze Final. Podria correspondre a un lloc d'hàbitat, però només una intervenció arqueològica a l'indret permetria la confirmació d'aquesta hipòtesi i l'obtenció de més dades.

  Ubicació dels materials arqueològics: col·leccions privades disperses i Museu Espiscopal de Vic.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  Ha estat objecte d'un gran nombre d'excavacions clandestines per part d'afeccionats que, malauradament, han produït la destrucció aproximadament d'1 m de la seva potència estratigràfica original.

  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1990). Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (Tavèrnoles).