Plaça de Manuel Montaña Granollers

Vallès Oriental
Plaça de Manuel Montaña, 1-5, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60789
2.28678
440571
4606488
08096-388
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Social
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

En efectuar una rasa per renovar un desguàs, entre les cases número 1 a 5, va aparèixer un nivell de reompliment format per restes arqueològiques diverses: fragments ceràmics, de teules romanes i de marbre, aquests materials van trobar-se barrejats amb materials moderns. Al tractar-se d'un nivell de reompliment, segons la descripció efectuada per J. Estrada (1993:112), no pot determinar-se amb tota seguretat que es pugui classificar com a jaciment (VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per J. Estrada en motiu de les obres efectuades a la plaça l'any 1987 (VILA, 2001).

ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publicaciones, S.L. Revista GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50,II. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.