Penedes Taradell

Osona
Camí de Penedes
593

Coordenades:

41.89333
2.29552
441559
4638173
08278-117
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
Medieval
XI-XIX
Dolent
Pateix deficiències estructurals.
Legal
BI.Catàleg de béns a protegir. POUM de Taradell. 2009
IPA 24147
Fàcil
Residencial
Privada
08278A001000850000ZS
Marta Lloret. Antequem, S.L.

Penedes és una masia del segle XI sobre la qual es va consolidar una sala al segle XIV. La part primitiva de l'edifici la situem en el volum de ponent, on a la planta baixa els murs tenen trams en "opus spicatum" i una amplada considerable. El segon volum situat a llevant manté pràcticament intacta l'estructura de la sala gòtica, amb la distribució característica i la presència d'obertures notables tant a l'interior com a l'exterior. Durant el segle XIX es va ampliar la casa sobre el volum primitiu.
És un edifici format per dos volums superposats adossats de forma paral·lela. El de ponent és de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal amb llinda de fusta i brancals de pedra carejada, situat en un extrem de la façana. La resta d'obertures són amb llinda de fusta i brancals ceràmics i s'hi distribueixen de forma aleatòria. A la façana de ponent s'hi adossa un volum de dos nivells d'alçat amb una galeria oberta a tres vents amb pilars d'obra i dos pòrtics d'arc escarser. Les obertures d'aquesta façana són d'arc pla arrebossat o bé amb llinda de fusta. A la façana posterior hi ha poques obertures de la mateixa tipologia, amb un cos d'un nivell d'alçat adossat. El tractament exterior del murs és de restes d'arrebossat i pedra vista en alguns trams. A l'interior s'hi conserva l'estructura primitiva a la planta baixa, així com el forn de pa, els sostres amb bigues de fusta i els paviments de tova. El segon volum està adossat al costat de llevant. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa formant eixos, amb un portal amb llinda de fusta sobre impostes i brancals de pedra carejada, davant del qual hi ha unes escales de pedra adossades de forma perpendicular a la façana. Al costat hi ha una finestra sobre impostes de tradició gòtica i al pis són d'arc pla de pedra carejada. A la façana de llevant hi ha dues finestres, una d'elles amb incisió conopial a la llinda i una roseta i l'altra amb llinda de fusta i brancals ceràmics. Hi ha adossat un cos annex d'un sol nivell. La façana posterior es composa segons dos eixos d'obertures; els de la planta baixa són de tradició gòtica, amb llinda de pedra sobre impostes, i al pis amb llinda de fusta. També s'hi adossa un cos d'un sol nivell d'alçat. El tractament dels murs és arrebossat, i allà on es troba deteriorat permet veure el parament de pedra. A l'interior s'hi conserva la distribució original, amb una sala central amb diversos portals gòtics, un d'arc conopial, un amb traceria i l'altre amb rosetes. Entre les estances destaca especialment la cuina, on hi ha una llar de foc amb una gran campana de la xemeneia, el forn de pa, etc. Els sostres estan coberts amb bigues de fusta sota empostissat i els paviments són de tova.

Masia documentada des de principi del segle XI. El mas Valentí en formava part i va quedar absorbit per Penedes.

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació (2009). Ajuntament de Taradell.
FERRARONS, R.; MUNMANY, J. (1983). Les masies de Taradell. Taradell: Centre Excursionista de Taradell.