Muntanya de Ciment Freixa / Cova del Ciment Miret Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Terreny de la fàbrica Uniland.
Confluència del camí de mas Ambornar i la pista asfaltada que porta de la cantera a la fàbrica.

Coordenades:

41.30784
1.6761
389176
4573776
08251-61
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Medieval
Dolent
No es pot determinar clarament per manca d'una excavació arqueològica però és possible que estigui afectat per les tasques agrícoles.
Inexistent
si, CC.AA
Difícil
Sense ús
Privada
Uniland
Tríade scp

Restes ceràmiques al vessant de la muntanya on hi havia els antics forns de ciment de la fàbrica Freixa. També hi ha restes a prop d'unes coves o balmes sobre els forns de Ciments Miret.

Als anys 30 del segle XX, Martí Grivé i Pere Giró fan referència a troballes de ceràmica ibèrica en superfície a les vessants d'aquesta zona que era explotada per a la fabricació de ciment. També hi ha materials al Museu de Vilafranca amb l'anotació que ens indica la seva procedència: les balmes naturals d'aquesta zona, prop de la carretera que uneix la cantera amb la fàbrica de ciment.

ALMAGRO, M.; SERRA, C. i COLOMINAS, J.: (1945) 'Carta Arqueológica de España, Barcelona.' Madrid. CSIC, Instituto Diego Velazquez. P.142. ESTRADA, J.: (1969) 'Vias y poblados romanos en el área metropolitana de Barcelona.' Ed. Comissió d'Urbanisme de Barcelona B65, Barcelona. P.66. GIRÓ,P.: (1945) 'Quaderns de camp.' Vol.2, 1945-1950. (inèdit). RIBÉ, G.; CEBRIÀ, A. i SENABRE, M.R. (1990): 'Carta Arqueològica de l'Alt Penedès.' Vilafranca del Penedès. VIRELLA, J.: (1978) 'Experiències a l'entorn de la localització d'estacions prehistòriques.' dins "Miscel·lània Penedesenca" nº1 IEP, Sant Sadurní d'Anoia, p.258.