Llibreria Carbó/Can Carbó Nou Granollers

Vallès Oriental
Carrer Nou 31, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60728
2.28834
440701
4606419
08096-149
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
Noucentisme
XX
1930
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-070
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15308DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de planta quadrangular entre mitgeres. Consta de planta baixa i pis. La façana és plana, arrebossada, de color gris i es desenvolupa en quatre eixos marcats pels buits de la primera planta, que li donen verticalitat formant una balconada que està protegida mitjançant una barana de ferro de brèndoles ornamentades amb dibuix noucentista. A més d'aquesta decoració, els buits es troben emmarcats en el terç superior. La coronació de la casa es fa mitjançant una treballada barana de quatre pilastres medalló d'obra vista que emmarquen les també baranes de ferro i el frontó central en el que destaca un rellotge de sol de ceràmica vidriada blanca i groga que presenta la llegenda: "J. BOTEY" i "ANY 1930".

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-070

En Joan Carbó Canyameres era fill de Can Carbó Vell, la vella llibreria del carrer de Sant Roc, 15. En posar llibreria i enquadernació a la Carretera, cantonada amb el carrer Nou, els granollerins, per distingir les dues cases, l'anomenaren Can Carbó Nou (GARCIA-PEY, 1990). Joan Carbó va ser també un dels impulsor del Museu a la postguerra, juntament amb Llobet, Jonch, Ruera i Estrada )Comunicació Museu de Granollers)

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.