Les Deus / taller de la Font de les Deus Sant Quintí de Mediona

Alt Penedès
Zona entre les Deus i can Llopard

Coordenades:

41.46502
1.65446
387636
4591255
08236-106
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Paleolític
Neolític
Regular
Jaciment superficial
Inexistent
Arqueol.: 104163
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 015A00125
Jordi Piñero

Taller de sílex, situat a la zona de les Deus, en una extensió de camps i horts a la dreta del Riudebitlles. Es tracta d'una zona molt àmplia (quasi 1 Km) en la qual Pere Giró va agrupar materials diversos que probablement es podrien individualitzar millor. Altres arqueòlegs hi distingeixen tres zones: El taller de les Deus (bàsicament corresponent al tipus mosterià); el taller del vessant de dalt de la Cova del Toixó o de can Llopard (probablement corresponent al neolític), i els horts de davant de la Cova del Toixó (corresponent a l'epipaleolític i neolític).

Els materials recollits es conserven al Museu de Vilafranca del Penedès

Amador Romaní, a començament de segle XX, en va fer el primer descobriment del jaciment, no divulgat. Pere Giró en dona les primeres notícies l'abril de 1956 i a partir d'aquí hi portà a terme diverses prospeccions i estudis. La cronologia dels jaciment es situa entre -90.000 / -33.000 (paleolític mitjà), a l'entorn de -9000 (epipaleolític/leptolític -indiferenciat-) i el neolític.

GIRÓ, Pere: "Museos Arqueológicos no servidos por el Cuerpo Facultativo de Archiveros y Arqueólogos de Villafranca del Penedés (Barcelona)". Memorias de los Museos Arqueológicos, vol. XVI-XVIII (1955-1957), Madrid, 1960, p. 234.
GIRÓ, Pere: "Notas de arqueología de Cataluña y Baleares: Mediona", a Ampurias, XXIV, 1962, p. 304.
GIRÓ, P.: "Activitats arqueològiques IV. Estacions tallers superficials a la comarca del Penedès", Agrupació Excursionista de Catalunya, Barcelona, març de 1963.
RAURET, A. Mª.: El proceso de la primitiva población del Penedès, Tesi de llicenciatura per la Universitat de Barcelona, 1963, p. 65.
MONTFORT SALIONS, Jorge: Talleres líticos de superficie del Penedès y extensiones. Tesi de llicentciatura per la Universitat de Barcelona, setembre de 1972, pp. 88-108.