Les Comes Muntanyola

Osona
Zona de les Comes
Trencant a Santa Eulària de Riuprimer, davant Sant Sebastià direcció les Comes. No senyalitzat.

Coordenades:

41.9051
2.19363
433119
4639554
08129-78
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Popular
XII-XVIII
Regular
Presenta cert mal estat
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 006A00001
Anna M. Gómez Bach

Edifici conegut amb el topònim de les Comes; es tracta d'una construcció de planta quadrada amb coberta a doble vessant orientada de nord a sud. És una casa formada per dues construccions de planta rectangular, unides i fetes en dues etapes diferents, determinades a partir del tipus de mur. L'estructura està formada per planta baixa i una planta sota coberta. Aquesta organització és força habitual en petites masoveries, on a la planta baixa hi havia els corrals. La façana principal és a l'est, bé que actualment hi ha una porta a la façana nord, a l'alçada de la primera planta, on s'accedeix per una escala. El mur exterior nord està construït amb pedra; el mur est combina pedra, tàpia i maó massís; els murs oest i sud tenen la base de pedra i la resta és de tàpia. Les obertures són fetes amb totxana. La porta principal, amb un arc rebaixat, està construïda amb pedra d'origen local. Les bigues de fusta s'han substituït parcialment per biguetes. A l'est hi havia hagut una eixida, actualment desfigurada per el pendent del terreny, a finals del segle XX, de la porta i un dels murs de tancament. Encara manté, però, algunes de les edificacions que envoltaven la lliça: corrals i magatzems, de planta baixa, construïts en obra nova i totxana, de factura molt recent.

El topònim d'aquest mas o petita explotació agrícola no apareix en la documentació baix medieval i moderna conservada en el municipi de Muntanyola, possiblement pel fet de tractar-se d'un agregat fent partió amb Vic i Santa Eulàlia de Riuprimer. La construcció del mateix segurament es va realitzar en època moderna, a partir del segle XVII, mantenint-se dempeus fins inicis de segle XX, com ens indiquen diverses fonts orals. La tècnica constructiva utilitzada es basa en la pedra lligada amb fang i morter de calç, una arquitectura rural molt pròpia de zones rurals i per aquestes cronologies. I no és d'estranyar que aquest edifici sorgís com a masoveria, tant per les seves reduïdes dimensions com pel fet d'estar a recer d'una zona muntanyosa amb pocs recursos tant hidràulics com de terres, mal comunicat amb Muntanyola. Recentment els masovers actuals van patir un incendi de poca entitat i el mas va quedar afectat.