L'Alzina Calonge de Segarra

Anoia
L'Alzina. Aleny. 08281. Calonge de Segarra
S'hi arriba pel camí paral·lel de l'Eix. Està indicada. També s'hi arriba per altres camins de terme
635

Coordenades:

41.7477
1.5042
375632
4622845
08036-87
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Popular
XVI
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001604400CG72D0001OO
Jordi Seró i Ferrer. [IN] SITU SCP

Gran conjunt arquitectònic format per l'edifici principal amb funcions d'habitatge i diversos edificis que tenien funcions ramaderes i agrícoles. Tot el conjunt es troba tancat per un mur tancat a mode de baluard al qual s'hi pot accedir per dues entrades: una ubicada al sud, i l'altra al nord. És un dels masos històrics del terme de Calonge de Segarra.
L'edifici consta d'una cos primitiu i dues ampliacions, una al nord i l'altra al sud. Els tres cossos formen una planta rectangular i consten de planta baixa, dues plantes de pis i golfes. Els murs estan fets amb carreus irregulars de pedra disposats horitzontalment. Les façanes són a pedra vista, exceptuant el cos adossat a la façana sud que està arrebossat. La coberta és a dues vessants ( est-oest) amb teula àrab.
La façana d'ingrés s'orienta a l'est, i presenta una entrada a la planta baixa amb arc de mig punt. A la planta de pis hi trobem dues finestres i dos balcons amb llinda de pedra. Finalment a les golfes hi trobem diverses petites obertures.
La façana nord, presenta poques obertures, i nomes cal esmentar dues petites obertures a la planta de pis. Presenta un contrafort fins a la planta de pis. A la planta baixa hi ha un cos annexat que s'utilitzava per al bestiar. La façana oest, hi trobem a diverses finestres amb brancals i llinda de pedra. finalment la façana sud, hi té un cos adossat que representa una ampliació del cos principal. A la planta baixa hi ha una entrada amb arc de mig punt i dos grans finestrals a la planta de pis.
A l'interior de l'edifici s'hi poden observar molts elements d'interès ubicats la majoria a la planta baixa. Cal destacar-hi les dues voltes apuntades amb carreus ben treballats, el celler amb on s'hi pot observar una gran fornícula de pedra i diferents voltes apuntades. En aquests espai hi trobem diferents botes de vi del segle XVIII, una d'elles amb una inscripció que posa "RAMON RIBALTE 1777". Hi trobem un altra estança amb nombrosos estris i enes del camp.
Davant de la façana d'ingrés de l'edifici principal, hi trobem un petit edifici on hi ha el forn de pa de la casa. Es troba en un estat de conservació molt bo. Davant de la façana est, en una edificació de pedra amb l'entrada de maons, hi ha l'antic cup de vi.
A l'entorn de la casa, hi trobem diferents edificis annexos que tenien funció agrícola i ramadera. Finalment , a uns 40 metres al nord, hi trobem un antic safareig amb la seva bassa.
L'entorn més immediat es caracteritza per camps de conreu i boscos.

Mas segurament també d'origen medieval. Pertanyia al terme del castell d'Aleny i per tant eren vassalls de l'abadia de Sant Vicenç de Cardona, si bé la majoria de terres eren al terme de Calonge i també pertanyia a la parròquia de Sant Fe de Calonge. També és un mas important i influent dins els termes d'Aleny i Calonge, sovint rivalitzant amb el veí mas de les Quadres, sobretot a finals del segles XIX i començaments del XX. Des del segle XVI, degut a l'heretament per pubilles trobem molts canvis de nom en els seus propietaris: Clauer, Serra, Dalmases, Ribalta, Domènech i Moncunill. Els Ribalta de l'Alzina -originaris de la important casa de cal Ribalta de la Fortesa- i després els Domènech, al llarg del segle XVIII acostumen a exercir el càrrec de batlles de la universitat d'Aleny i Sant Pere de l'Arç.
A finals del segle XIX i començaments del segle XX, dins la propietat de l'Alzina, es va crear una parceria que va donar lloc a cal Bep.

NADAL, Jordi. Treballs de seguiment historiogràfic del municipi de Calonge de Segarra (sense publicar).