La Serra Muntanyola

Osona
Múnter
La Serra s/n. Trencant N-141C, entorn església de Sant Esteve de Múnter. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

41.88248
2.21609
434959
4637025
08129-16
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
XII-XVIII
Bo
Inexistent
IPA 23146
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 005A00110
Anna M. Gómez Bach

Masia l'estructura de la qual és un xic complexa, tant de planta com d'alçat. La façana principal es troba orientada a migdia; en aquest indret el cos és cobert a dues vessants i amb el carener perpendicular a la façana, amb un cos de porxos adossat a la part esquerra, on la vessant del cos es prolonga. Al davant s'hi formen dependències agrícoles que, junt amb un portal, tanquen la lliça. A ponent s'hi descriuen tres cossos graonats, el de la part nord més elevat. L'estat de conservació és mitjà i es troba força abandonada. A l'era s'hi conserva una interessant construcció circular destinada a guardar el "boll". És construïda bàsicament en pedra.

Mas antic que es troba al sector de Múnter i del qual no en tenim cap notícia documental, llevat d'una dada constructiva datada al XVIII, el 1782.

PLADELASALA, J. (1953). "La parròquia de Muntanyola" a Ausa vol 1, n.4. Vic: 153-157. TORRENT, C. (1982). La Serra. Inventari Patrimoni Arquitectònic. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Inèdit.