La Rectoria
Perafita

  Osona
  Plaça de l'església, 1. Nucli urbà de Perafita

  Coordenades:

  42.04194
  2.1065
  426051
  4654819
  Número de fitxa
  08160 - 123
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVI
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Normes Subsidiàries de Perafita. 1991.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Bisbat de Vic. c. Santa Maria, 1. 08500. Vic
  Autoria de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  La rectoria es troba situada a la banda sud de l'església parroquial de Sant Pere de Perafita. Es tracta d'un edifici format per diversos cossos adossats de teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior. Els murs són de maçoneria de pedra irregular, parcialment arrebossats, amb cantonades diferenciades de carreus de majors dimensions.
  La façana principal, orientada a nord, presenta un cos adossat que sobresurt perpendicularment a la dreta de la façana. A nivell de planta baixa presenta dues petites espitlleres, una petita finestra quadrada i un mortal modern. El portal principal es troba a nivell de primer pis al qual s'accedeix a partir d'una escala de graons i barana de pedra. El portal està emmarcat amb brancals i llinda de pedra bisellada; la llinda es troba decorada a mode d'arc fistonat convex. A la banda esquerra del portal hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i una finestra de nova obertura, i a la banda dreta hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i una petit finestra emmarcada amb maó. A les golfes s'obren tres finestres de menors dimensions emmarcades amb pedra, una de les quals es troba tapiada, i una finestra emmarcada amb fusta.
  La façana est presenta, a la planta baixa, un antic portal d'accés central, actualment reconvertit en finestra, emmarcat amb brancals de pedra bisellada i coronament d'arc deprimit còncau, flanquejat per dues finestres modernes. Al primer pis hi ha una finestra balconera central emmarcada amb brancals i llinda de pedra treballada, flanquejada per dues finestres emmarcades amb pedra treballada.
  La façana sud forma diverses terrasses i balcons i presenta forces obertures modernes o bé reformades. A nivell de planta baixa s'obre un portal i una finestra emmarcades amb maó. A nivell de primer pis destaca un pilar, de cantells bisellats, format per dos cossos monolítics de pedra. Presenta una base de pedra i capitell rectangular.

  A l'interior de la rectoria, just a l'entrada, hi ha dos portals que presenten la llinda amb inscripció i data. A la llinda d'un portal hi ha la inscripció S.P S.R 1592 amb una creu intercalada; la llinda de l'altra portal hi ha la inscripció + S. SERINYDANELL. R. 1579.

  La rectoria es troba documentada en el fogatge de 1553, parròquia de Perafita, on apareix la casa de "lo capellà". Les dates (1579 i 1592) inscrites a dues llindes a l'interior de la rectoria confirmen l'existència d'aquest edifici al segle XVI.

  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.