La Central / Cal Pinyot Torrelavit

Alt Penedès
Carrer de les Escoles, 2
222 m

Coordenades:

41.44826
1.72828
393773
4589301
08287-52
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Regular
L'immoble conserva la seva estructura arquitectònica, però aquesta perilla degut al seu abandonament. També l'arrebossat de la superfície de la façana està molt degradat.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cadastral: 3994401CF9839S0001YW
Oriol Vilanova

Edifici de planta rectangular, únicament de planta baixa, amb teulada de teula àrab a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. La façana és l'element més destacable de l'immoble. Presenta les obertures disposades simètricament, amb la porta, d'arc deprimit còncau, al centre, i una finestra amb enreixat a cada costat, també coronades amb un arc deprimit còncau. Les tres obertures estan actualment tapiades amb maons, ja que l'edifici està abandonat. Per sobre de cadascuna de les tres obertures hi ha una petita orla de guix decorada amb motius vegetals, i finalment, el frontis, presenta decoració amb línies ondulades.

Aquest edifici era anomenat popularment "La Central", per ésser seu de la primera central elèctrica que hi va haver a Torrelavit. La casa en concret també tenia el nom de "Cal Pinyot ", en referència als seus estadants, cap de família de la qual es cuidava de la brigada elèctrica.