Jaciment del Molí de l'Estaper Cubelles

Garraf
A 150m nord-oest del Molí de l'Estaper
A 150m nord-oest del Molí de l'Estaper
18

Coordenades:

41.21744
1.66327
387948
4563757
08074-24
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Romà
Regular
Afectat per rebaixos agrícoles
Legal
Catàleg, Núm. expedient: 2001/003107/B.
IP Arqueo. 12715
Fàcil
Sense ús
Privada
08073A02100004
Xavier Esteve i Gràcia

El jaciment del Molí de l'Estaper es coneix per notícies orals, no contrastades arqueològicament, de la troballa de fragments de ceràmica ibèrica, petites monedes i altres elements metàl·lics.

Segons informacions orals d'un tècnic municipal, en aquest camp i al vessant terrassat s'han trobat diversos materials arqueològics atribuïts a cronologia iberoromana. Segons les mateixes fonts, l'indret ha estat visitat en diferents ocasions per espoliadors amb detectors de metalls.
Es desconeix la ubicació del material arqueològic, per la qual cosa no es pot verificar la seva atribució cronològica. Durant la inspecció realitzada a l'indret amb motiu de la revisió l'any 2002 de la Carta Arqueològica, no s'observà cap fragment ceràmic d'època antiga en superfície, només alguns fragments de ceràmica vidriada, blava catalana i grisa medieval.

Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Cubelles. Núm. expedient: 2001/003107/B. Aprovació inicial 25/01/2001, aprovació provisional 18/09/2002, data publicació: 02/02/2004