Hemeroteca Municipal Granollers

Vallès Oriental
Plaça de la Porxada, 6 , 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60816
2.28708
440597
4606518
08096-268
Patrimoni documental
Fons bibliogràfic
Contemporani
Bo
Física
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

El seu fons està composat per tota la documentació pròpia de la hemeroteca comarcal: fonamentalment premsa local i de la comarca, cartells, programes, impresos, fotografies, monografies locals i comarcals, biblioteca de consulta o partitures musicals, es troba a l'entresol de la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament (TINTÓ, 1994). La Hemeroteca és el lloc en que es conserva tota la riquesa periodística de Granollers, fonamental per a conèixer la petita història local, provinent, principalment, de les col·leccions de Josep Mora i Sibina. Aquest fons va ser cedit pels seus fills a l'Ajuntament i, aviat se li van sumar altres aportacions (BAULIES, 1965). A l'apartat històric es fa referència als diversos fons constitutius del fons general, d'acord amb les dates corresponents als seus ingressos. Es important remarcar, aI mateix temps, l'existència en aquest fons, de revistes i periòdics locals, que ajuden en gran manera a la tasca d'investigació històrica. La col·lecció, pràcticament completa de revistes i periòdics locals, va d'ençà del 1882 (aparició de la revista "L'Eco de Granollers»), fins als nostres dies. Fent-ne un breu resum, la seva categoria es pot dividir en tres apartats. Un, que fa referència a les més importants i de més incidència: "El Congost» (1886-1904), ..El Vallès Nou» (1912-1918), ..La Comarca» ([913-1920), ..La Gralla» (1921- 1937), ..Diari de Granollers» (1926-1930), ..Vallès» (1940-fins avui); ..Granollers», ..Comunitat Cristiana" (1960-1977). Un segon, amb no tanta incidència, encara que també destacada, entre les que cal assenyalar: "Crònica de Granollers" (primer diari, aparegut l'any 1888, en el més de desembre i que dura una setmana), "Granularia" ( 1894- 1897), "La Veu del Vallès" (1896-1905), "Revista de la cambra Agrícola Oficial del Vallès" (1901-1916), "El Demócrata" '1913-1923), "Foc Nou" (1918-1920), "Crònica" (1930), "Acció" (1930-1932), "Lluita" (1930-1931), "Inquietud" (1930- 1932), "Butlletí de l'Agrupació Excursionista" (1931-1936). En un tercer apartat, cal assenyalar altres publicacions de menor incidència, però que contribueixen a cobrir el possible buit en un moment determinat d'altres publicacions mes destacades per la seva durada. Així: "El látigo del Vallès" (1884), "La Careta" (1887), "El escudo de Granollers" (1893-1894), "La Papallona" (1896-1897), "La enciclopèdia" (mateix temps que l'anterior), "La Tronada" ( 1904 ), " El cinematógrafo" (1904), "El mosquit" (1905), "La Bomba" (1905), "El pueblo vallesano" ( 1905-1906 ), "El capricho" (1906), "La verdad de Granollers" (1907), "La Estaca" (1908), "Paquita" (1909), "Gedeón Jabonero" (1915), "El Consecuente" (1916), "En Met" (1916), "La Vespa" (1918), "L'Espinguet" (1933), "L'Escamot" (1933) i "Orientaciones Nuevas" (1936-1937).

El primer setmanari de Granollers va ser L'"Eco de Granollers" i va sortir al carrer l'any 1882 (BAULIES, 1965). El 1926, havia estat inaugurada la Biblioteca Popular, a l'antic hospital de Sant Domènec del carrer de Corró, i a la secció local s'anaven guardant les publicacions de Granollers que des de llavors es van editar, i algunes d'anteriors. Però les col·leccions més completes estaven en mans privades. El 1935, es coneixia l'existència de dues hemeroteques particulars que es podien considerar completes, perquè totes dues tenien periòdics tan introbables com L'Eco de Granollers(1882-1883), El Congost (1886-1904), La Razón ( 1903-1908)o La Comarca (1913-1920), entre d'altres. La seva propietària era Maria Uyà Pagés (1862-1935), de ca l'Alomar. La seva col·lecció es dispersaria durant la Guerra Civil, encara que una part fou dipositada el 1981 a l'Hemeroteca Municipal. L'altra col·lecció és la de Josep Mora Sibina (1858-1937), anomenat l'«Arxiver de Granollers" per la Gralla, atesa la importància de la documentació que guardava a casa seva. El 1962, Jacint Mayol Mora, ofereix la col·lecció del seu avi a l'Ajuntament. El juliol d'aquell mateix any, el fons "Josep Mora" es instal·lat al primer pis de la Casa de Cultura, en una de les estances de ponent (TINTÓ, 1994).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. TINTÓ I ESPELT, Lluís (1994) "L'arxiu Municipal de Granollers. El túnel del temps" Lauro, núm 7, juny 1994, p.35-37. Granollers.