Goigs de Santa Eulàlia de Mèrida
El Papiol

  Baix Llobregat

  Coordenades:

  41.43797
  2.01105
  417380
  4587850
  Número de fitxa
  08158 - 68
  Patrimoni immaterial
  Tipologia
  Música i dansa
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Es segueixen cantant a l'església
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Obert
  Religiós
  Titularitat
  Pública
  Autor de la fitxa
  Juana Maria Huélamo Gabaldón

  Composicions poètiques de caràcter popular dedicades a la Mare de Déu de la Salut del Papiol. Es canten col·lectivament, en el marc dels diversos actes religiosos de cert relleu, a fi de donar gràcies pels béns rebuts, o bé com a pregària per demanar la salut física o espiritual de la comunitat. Formalment, la composició poètica es presenta en versos heptasíl·labs. La primera i última estrofa tenen quatre versos i inclouen la tornada (els dos últims versos), que es van repetint al final de cada estrofa. La resta d'estrofes tenen vuit versos. Mossèn Frederic Martí Albanell (Martí Albanell, 1926:41-44) transcriu l'any 1926 el següent text:
  "Esposa del Salvador
  la devota Espanya os canta:
  socorreu, o verge santa,
  aquest poble del Senyor.
  Filla del noble Tiberi,
  Mérida la cuna os dona,
  ilustrant vostra persona
  lo catòlich emisferi;
  confundint lo vil imperi
  de ña ceguera i rencor, etc.
  Mostrareu gran compostura
  en vostra primera edat;
  gran prudencia i gravetat,
  i en vostre rostro mesura:
  essent tot proba segura
  de vostre pur interior, etc.
  Quant Dacià en son deliri,
  a los cristians persegueix;
  vostre esperit se enardeix,
  suspirant lo sant martiri,
  per esser matizat lliri
  en los camps del Redemptor, etc.
  Vostre Pare os retirà
  temerós en la heretat:
  i alli vostra pietatmes i molt mes se inflamà;
  esperant que lo tirà
  vomités tot son furor, etc.
  En la moral pura i sana
  os instruí un Sacerdot;
  i a Deu os donau del tot
  ab vostra amiga Juliana:
  puix vostra vida cristiana
  fou a la edat superior, etc.
  Manan per fi los tirans
  fer a sos deus sacrificis,
  per preparar nous suplicis
  a los ocults cristians;
  sos intents sortiren vans
  a vostra virtut i ardor, etc.
  Fou tant gran vostre esperit
  per correr tras lo martiri
  que en un celestial deliri
  de casa eixireu de nit;
  animosa alzau lo crit
  devant del jutge traidor, etc.
  Reprenéu ab energía,
  al jutge la crueltat,
  de sos deus la falsetat,
  del Prefet la tiranía;
  i la lley infame e impia
  del furiós Emperador, etc.
  Manà lo jutge irritat
  azotarvos cruelment,
  i tirar oli bullent
  sobre vostre cos llagat;
  mostrareu serenitat
  en mitg de tant gran rigor, etc.
  Vostras carns adolorides
  obran ab cruels instruments;
  i tranquila en los torments,
  contemplau vostras feridas;
  ‘Sian en mi repetidas
  las llagas del Redemptor'. etc.
  En la garrutxa os alzaren
  verdugos encarnizats,
  i los membres delicats
  un per un desconjuntaren;
  foch als costats aplicaren
  plens de un infernal ardor, etc.
  Obriu la boca piadosa
  mentres que lo poble clama
  i luego la voraz flama
  os entra en ella furiosa;
  aixi entregàreu ditxosa
  lo esperit al criador, etc.
  Cual acendrat serafí,
  volaren devant de Déu;
  i luego ab manto de neu
  lo cel vostre cos cubrí;
  conservant hasta la fi
  vostra innocencia i candor, etc.
  Gloria del regne espanyol,
  que vostras virtuts pregona,
  Eularia, digna patrona
  del poble del Papiol;
  siau lo nostre consol
  en esta vall de dolor, etc.
  TORNADA
  Puix contrit lo nostre cor
  aqui vostres glorias canta;
  socorren, oh verge santa
  aquest poble del Senyor.
  V. Specie tua el pulchritudine tua.
  R. Intende, próspere, procede et regna.
  OREMUS
  Omnipotens sempiterne Deus, qui infirma mundi
  eligis fortia quaeque confundas; da nobis in festivi-
  tate sanctae virginis et martiris tuae Eulaliae con-
  grua devotione gaudere; et ut potentiam tuam in
  ejus passione laudemus et ut promissiam nobis per-
  cipiamus auxilium. Per Christum Dominum nostrum.
  Amen."

  S'ignora l'origen i l'autor d'aquestes composicions.
  En general, per a tota Catalunya, la primera documentació d'aquest gènere poètic es troba al segle XIV (Crònica de Ramon Muntaner (1325-1328) i el primer text conegut de goigs en català és la "Ballada dels goyts de nostre dona en vulgar cathallan a ball redo", conservats al manuscrit del Llibre vermell de Montserrat (de final del segle XIV) (Pons, 1998).

  Martí Albanell, Ms. F. (1926) Notes històriques del Papiol. Barcelona: Arts Gràfiques de Rigol i Cia.
  Pons, A (1998) Exposició: "Quin goig de... goigs!" Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona. http://bid.ub.edu/14pons.htm