Goigs de Sant Isidre Tavèrnoles

Osona
Nucli urbà de Tavèrnoles, església de Sant Esteve
528 m

Coordenades:

41.95204
2.32668
444195
4644671
08275-193
Patrimoni immaterial
Música i dansa
Contemporani
XX
Dolent
Ja no es canten.
Inexistent
Sense accés
Sense ús
Pública
Virgínia Cepero González

Els goigs en lloança del gloriós Sant Isidre Llaurador es cantaven durant l'ofici religiós el dia de la festivitat del sant, el 15 de maig.
La lletra és tal i com segueix:

Clar espill de santa vida
astre de gran resplendor;
Siau nostra llum i guia,
Sant Isidre Llaurador.

Es mostrà miraculosa
la vostra grandesa estranya;
en el cor del Rei d'Espanya
la vostra pàtria ditxosa;
puix nasquéreu llum hermosa
al mig de tan resplendor:
Siau, etc.

De pares pobres nasquéreu
però molt rics en virtut;
en els quals en la joventut
els sants documents prenguéreu,
per lo molt que en ells creguéreu;
tindreu el més ric tresor:
Siau, etc.

Perquè la ociositat
és mare de tots els vicis;
deixant els bons exercicis
prenguéreu els de pagès;
i treballant amb excés
servíreu a Déu de cor:
Siau, etc.

Pagès sou que amb esperança
llaureu la terra, suant;
i rompéreu el Cel orant
que és una nova llaurança;
la terra grans fruits us llança
i en el Cel més i millor:
Siau, etc.

Missa acostumeu oir
mentre que els altres treballen,
els Àngels del Cel davallen
per vostre ofici suplir;
el Cel us digna servir
fent per Vós de llaurador:
Siau, etc.

Entre el miracle sabut
és aquell que vàreu fer,
quan al Rei Felip tercer
donàreu vida i salut;
tota Espanya en Vós acut
amb esperança i amor:
Siau, etc.

Fou un miracle que pasmà
quan d'una molt dura penya;
(que encara a Madrid s'ensenya)
una font d'aigua rajà;
la qual cura a tot malalt
lliurant-lo de son dolor:
Siau, etc.

Com Sant Ramon passà el mar
de Mallorca a Barcelona;
vostra esposa, santa dona
passà el riu sens perillar;
lo qual fou per a provar
la puresa del seu cor:
Siau, etc.

Si s'us reclama de cor
de pedra guardeu els blats;
cureu coixos i ulcerats
i els mals de febre i dolor;
sou medicina cordial
cureu qualsevol rancor:
Siau, etc.

Vostra clemència sentiren
no solament els pobrets;
sinó també els ocellets
quan a l'hivern fam patien;
els quals mansos se'n venien
a vostres mans sens temor:
Siau, etc.

Tornada:
Puix que esteu ja coronat
en l'esfera superior;
Siau nostre llum i guia,
Sant Isidre Llaurador.