Forat d'Estela / Forat R. 12 de Rasets
Castellar del Riu

  Berguedà
  A la zona de Castellar del Riu
  Emplaçament
  Al Roc d'Auró.

  Coordenades:

  42.12709
  1.78743
  399777
  4664598
  Número de fitxa
  08050 - 141
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Xarxa natura 2000
  Natura 2000
  Àrea especial de conservació
  PEIN, Llei 12/1985 i Decret 328/1992, de 14 de desembre.
  Accés
  Difícil
  Lúdic
  Titularitat
  Privada
  08049A005000340000OQ
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  El Forat d'Estela es troba al cim del Roc d'Auró, en concret al vessant sud. El roc és una formació geològica de conglomerats terciaris. Per arribar-hi cal dirigir-se a la Torreta o Roc de l'Enginyer, on hi ha les antenes i el vèrtex geodèsic, d'aquí es baixa per una canal, es passa al costat de les cavitat R.10 i R.11, fins trobar-nos amb el camí marcat que porta dalt del Roc d'Auró. A la dreta hi ha un cable que facilita el descens fins la boca d'entrada al Forat. La cavitat té uns 31 metres de recorregut amb un desnivell de -20 metres. La gran boca, d'uns 7 metres d'alçada per uns 1,70 metres d'amplada, dóna a una rampa molt dreta (inclinació d'uns 43º) i amb presència de gran quantitat de blocs i pedres despresses. A partir d'aquí es continua fins a un pou vertical d'uns 7,80 metres d'alçada, al final del qual s'assoleix el punt màxim d'exploració. A l'interior hi ha una petita fisura en la qual es percep la sortida de corrent d'aire. (VALLÈS: 2009: Vol. 3, pag. 56-57; i BORRÀS, J.; MIÑARRO, J.M.; TALAVERA, F.: 1980: 52-54 )

  Les dades aportades sobre aquest avenc han estat extretes del "Catàleg espeleològic de Catalunya" (VALLÈS: 2009: Vol. 3, pag. 56-57; i BORRÀS, J.; MIÑARRO, J.M.; TALAVERA, F.: 1980: 52-54 ), on a més consta que també és denominat com a Forat R.12 de Rasets.

  Aquest avenc consta que és conegut des de temps immemorial.

  -ARMENDARIZ, J. (1979): "Cim d'Estel·la 64", a Butlletí Divulg. Espel., núm. 0: pàg. 17-18. -BORRÀS, J.; MIÑARRO, J.M.; TALAVERA, F. (1980): Catàleg espeleològic de Catalunya. Vol. 5. Políglota, tècnica i documentació. Barcelona. Pàg. 52-54. -FAURA I SANZ, M. (1908): "Espeleologia. Coves y avenchs de Catalunya", a Geografia General de Catalunya, pàg. 249-278. -FAURA I SANZ, M. (1909): "Recull espeleològich de Catalunya", Sota Terra I, C.M.B. Barcelona. -FONT I SAGUÉ, n. (1897): "Catàlech Espeleològic de Catalunya". Butlleti del Centre Excursionista de Catalunya. -IÑIGO, G. (1976): "Avenc Fred i Forat d'Estela (Rasos de Peguera)", a Espeleosie, núm. 18, pàg. 21-25. -JOLÍS, A.; SIMÓ, M. A. (1965); "Alt Berguedà i Cardener", a Guia excursionista, 3ª edició, mapa 1-285, C.E.C Barcelona. -MIÑARRO, J.M. (1993): Inventari Espeleològic de Catalunya, vol. 2: El Prepirineu. -MIRET, F. (1997): "Toponímia espeleològica. Recull de noms genèrics de cavitats a Catalunya.", a Cavernes, núm. 24, pàg. 95-112. -MONTORIAL, J, (1961): "La espeleología en la provincia de Barcelona", a Catàlogo Espeleológico de la Provincia de Barcelona, I", pàg. 9-13. -VALLÈS, J. De (2009): Catàleg Espeleològic de Catalunya. Vol. 3: Berguedà. Cerdanya. Garrotxa. Ripollès. 2009. Ed. Espeleo Club de Gràcia. Federació Catalana d'Espeleologia. Barcelona. -VICENS, F.; MORELL, J. (1935): "Història de la espeleologia a Catalunya", a Sota Terra, pàg. 9-13. -VVAA (1889): Lo Forat d'Estela.