Font de la Pista Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Passatge Victorià Oliveras de la Riva, s/n
Dins de l'espai de la Pista, a la banda de tramuntana, entre els antics vestidors i el bar
514m

Coordenades:

42.01424
2.2383
436932
4651638
08215-155
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Adriana Geladó Prat

Font aïllada de planta més o menys trapezoïdal, formada per un mur de còdols de pedra de riu lleugerament corbat, i amb un coronament esglaonat rematat amb lloses de pedra planes. Presenta tres obertures d'arc de mig punt emmarcades amb còdols de pedra allargats. Les laterals compten amb els ampits de pedra, mentre que la central està tapiada amb un destacable mosaic bastit amb petits còdols de pedra de color gris i rosat, amb les inicials "IR" encerclades al centre del parament. Sota d'aquest cercle hi ha el brollador, format per una aixeta de botó metàl·lica. L'aigua cau a l'interior d'una pica de pedra treballada de planta semicircular, assentada damunt d'un sòcol bastit amb còdols de riu. La part posterior de la font està delimitada amb un petit muret de planta trapezoïdal, disposat a mode de sorral.

La construcció d'aquesta font està relacionada amb la fundació del Club Patí Voltregà per obra de Victoriano Oliveras de la Riva l'1 de novembre de l'any 1955, data d'inauguració de la Pista d'hoquei del municipi. Entre l'any 1955 i 1959, les instal·lacions del club prengueren forma amb la remodelació dels vestidors de l'antic camp de futbol, la construcció del pavelló i l'enjardinament de tota la zona que acompanya el complex. De fet és probable que la construcció de la font estigui relacionada directament amb aquest enjardinament, que s'ha conservat fins a l'actualitat tot i les reformes efectuades en els darrers anys.
En origen, damunt dels ampits de les obertures laterals que emmarquen la font, hi havia uns destacables gerros de ceràmica de grans dimensions.
La modificació de la rasant actual de la zona ha enterrat lleugerament el conjunt de la font.

CASAS TRABAL, Pere (2006). Club Patí Voltregà. 50 anys teixint la vida d'un poble. Vic: Eumo Editorial, Fundació Club Patí Voltregà, p. 115.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 30.07.EA.