Fons documental de Vallcebre a la parròquia Sant Esteve de Bagà Vallcebre

  Berguedà
  Parròquia de Sant Esteve, Plaça Serra Vilaró nº5, 08695 Bagà
  Rectoria de la parròquia de Bagà.
  1125

  Coordenades:

  42.20325
  1.81749
  402379
  4673020
  08293-171
  Patrimoni documental
  Fons documental
  Modern
  Contemporani
  XVII-XX
  Bo
  Legal i física
  Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents
  Restringit
  Científic
  Privada accessible
  Bisbat de Solsona
  Anna Junyent Traserra

  El fons de l'Arxiu Parroquial de Bagà custòdia els següents documents referents al municipi de Vallcebre: Sant Julià de Fréixens: -Llibre de la Sagristia de Sant Julià. Comença l'any 1664 i acaba el 1680. -Comptes del municipi d'un parroco d'Espinalbet que anoten lo cobrat de delmes poc importants. Any 1731. -1900-1931. Llibre de baptismes de Sant Julià. -1900-1931. Defuncions de Sant Julià -1900-1931. Matrimonis de Sant Julià. -Entrades i sortides del culte de Sant Julià (1900 a 1935). -Llibre del compliment Pascual que comença l'any 1901. Sant Julià (fins 1922). -Llibre del compliment Pascual de Sant Julià. Comença l'any 1945 fins 1948. -Llibre Sant Julià de Fréixens: -Baptismes 1931-1969 -Confirmacions 1931-1946 -Matrimonis 1931-1975 -Defuncions 1931-1976 -Fréixens. Historial de Sant Julià de Fréixens (Inventari). Del 1944 al 1947. -Priores de Sant Julià (Recaudació). Gener 1945-1967. -Sant Julià de Fréixens. Expedients matrimonials de l'any 1946-1966. -Nens i nenes Sant Julià. 1ª Comunió. Any 1946-1947. -Còpia d'un testament de Sant Julià de Fréixens. Setembre 1900. Vallcebre: -Llibret notarial 1689 fins 1709. -Collita de 1762. -Collita de 1798. -Reconstrucció de partides baptismals de la parroquial església de Vallcebre anteriors a l'any 1918. -Document de comptes de Santa Núria. Juliol 1927. -Notes. Relació dels fets més importants ocorreguts a aquesta parròquia de Santa Maria de Vallcebre. 10 novembre 1939 fins 1949. -Vallcebre. Matrimonis 1939-1976. -Vallcebre. Defuncions 1939-1976. -Testaments Vallcebre 1940-1965. -Butlles expedides a Santa Maria de Vallcebre. Any 1940-1954. -Nens i nenes de Vallcebre. 1ª Comunió: 1940 al 1946. -Actes llibre de baptismes de Vallcebre 1941- 1962. -Comptes aprovats a la Parròquia de Santa Maria de Vallcebre. 1940-1988. -Santa Maria de Vallcebre. Llibre de comptes parroquials. 1940-1977. -Catecisme del 1r divendres de l'any 1944 (llistes de nens i nenes). Primers divendres de mes dedicats al Sagrat Cor de Jesús 1944-47. -Comptes. Tenencia ajuda de Vallcebre- Fréixens 1945-1993. -Capella del Divinal dedicada a la Verge de Núria. Historial i relació de despeses. 1946- 1993. -Novenari. Vallcebre 1946- 1986. -Fundació de misses resades a Vallcebre de casa Querol. Del 1946 al 1990. -Comptes de la Capella de Sant Ramon (2n llibre). Del gener 1947 al 1993. -Inventari de la parròquia de Santa Maria de Vallcebre, arxiprestat de Bagà. Any 1948. -Comptes obrers i capelles Vallcebre. 28 juliol 1928- 1952. -Llibre 1r de confirmacions de la parroquial església de Santa Maria de Vallcebre. Index. Fins 1986. -1. Anys de vis. 1.923 (recopilats de Solsona) Dr. Valentín. -2. Any de visita 1946 J. Pons Regent, Dr Dn Vicente Enrique Tarascón. -Fons de la casa rectoral de Vallcebre. Anys 50. -Llibre de baptismes parròquia Santa Maria de Vallcebre. Gener 1963 a 1975. -2º Llibreta de comptes parroquials de la Parròquia de Vallcebre. 1977 a 1993. -Nou llibre de baptismes de Vallcebre 1985-86. -Consueta -Carpeta Documents Diversos Vallcebre (conté: certificats de matrimoni, goigs, comptes, Padró 1956, Padró 1959, inventaris de béns parroquials, etc.).

  L'arxiu parroquial de Vallcebre es va cremar durant la Guerra Civil, perdent-se així la major part de la documentació. Els pocs llibres i documents que es van poder salvar es guarden a la parròquia de Bagà. Possiblement algun capellà va dur els documents allí per tal de preservar-los però no es sap amb exactitud com hi van arribar.

  VILADÉS, Ramon (1997). “La Parròquia”, L'Erol núm 56 (Hivern 97), any 16.