Fons de l'arxiu Parroquial del Papiol
El Papiol

  Baix Llobregat
  Arxiu episcopal de Barcelona. Carrer del Bisbe, 5.- 08002 Barcelona.

  Coordenades:

  41.43797
  2.01105
  417380
  4587850
  Número de fitxa
  08158 - 362
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Modern
  Renaixement
  Barroc
  Contemporani
  Segle
  XVI a XX
  Estat de conservació
  Bo
  En general la documentació en paper i lligada es troba en bon estat. Els pergamins estan deteriorats.
  Protecció
  Legal i física
  Llei 10/2001,de 13 de juliol, d'arxius i documents.
  Accés
  Restringit
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Arquebisbat de Barcelona,Carrer del Bisbe, 5, 08002 Barcelona
  Autor de la fitxa
  Juana María Huélamo Gabaldón

  A l fons de l'Arxiu Diocesà de l'Arquebisbat de Barcelona, es conserva la següent documentació: relativa a l'Arxiu Parroquial. Santa Eulàlia de Papiol:
  1. Confirmacions (índex) a. 1867
  2. Confirmacions a. 1867
  3. Confirmacions a. 1771
  4. Actes a. 1729-1743
  5. Testaments a. 1825-1858
  6. Novenari d'Ànimes a. 1800-1915
  7. Fundacions (Misses) s. XIX
  8. Fundacions (Misses) s. XIX
  9. Misses, Confraria d'Ànimes, comptes... s. XVIII-XX
  10. Confraria del Roser (administració) s. XX
  11. Administració a. 1644-1693
  12. Consuetes s. XVII-XVIII
  13. Celebracions a. 1791-1799
  14. Funerals s. XVIII-XIX
  15. Funerals s. XVIII-XIX
  16. Funerals a. 1820-1907
  17. Baptismes a. 1564-1748
  18. Baptismes 1749-1825
  19. Baptismes 1825-1856
  20. Baptismes 1857-1859
  21. Baptismes 1859-1880
  22. Baptismes 1880-1897
  23. Matrimonis a. 1563-1705
  24. Matrimonis 1706-1794
  25. Matrimonis 1794-1858
  26. Matrimonis 1859-1886
  27. Matrimonis 1886-1920
  28. Defuncions a. 1564-1706
  29. Defuncions 1706-1780
  30. Defuncions 1780-1842(1865)
  31. Defuncions a. 1843-1858 (1865)
  32. Defuncions a. 1859-1882
  33. Defuncions a. 1883-1926
  34. Testaments a. 1800-1960
  35. Llibre de la renda de l'església a. 1728
  36. Pergamins Papiol (Sta. Anna) a. 1622
  37. Llibre del Batalló, 1641-1659.

  Fons de titularitat privada però d'accés públic.

  Els sacramentaris, concretament els llibres de baptismes, els llibres de matrimonis, els llibres d'òbits i les llibretes de compliment pasqual, han estat tradicionalment la base documental fonamental dels estudis demogràfics antics. Deriven de la vint-i-quatrena sessió del Concili de Trento (l'11 de novembre de 1563), que estipulava, en referència als rectors, l'obligatorietat de dur a terme uns registres precisos quant als baptismes i als matrimonis.
  En relació als òbits, se sap que l'obligació de tenir al dia aquest registre no arribà fins l'any 1614, segons el "Rituale Romanum", imposat per la constitució "Apostolicae Sedi" de Pau V. Tanmateix, l'enregistrament de les defuncions i dels baptismes ja era una pràctica habitual en alguns bisbats i parròquies.
  Pel que fa al als sacramentaris també es conserva documentació, respecte a l'època moderna, en concret per als segles XVI, XVII i XVIII.

  LÓPEZ SILVA, H. (2014) Inventari d'Arxius Parroquials. Document intern. Revisió feta el 9/10/2014. Barcelona: Arxiu Diocesà de Barcelona. Arquebisbat de Barcelona.
  XTEC (s.d.) Les fonts de la demografia històrica. Parroquials.
  http://www.xtec.cat/~xgual1/fonsdoc.htm